Znajdź wersję aplikacji HBO Max

Zaktualizuj aplikację HBO Max

Żeby mieć najnowszą wersję aplikacji HBO Max, otwórz sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu i wyszukaj HBO Max. Jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji, wybierz opcję aktualizacji lub pobierania. Żeby uzyskać więcej pomocy, zobacz Zaktualizuj oprogramowanie na stronie Rozwiązywanie problemów z telewizorem albo Rozwiązywanie problemów z telefonem lub tabletem.

Z którego urządzenia korzystasz?

Żeby sprawdzić wersję aplikacji HBO Max na telewizorze:

  • Wybierz Ustawienia (zębatka w lewym dolnym rogu), a następnie przewiń w prawo i wybierz Informacje.

Żeby sprawdzić wersję aplikacji HBO Max bez otwierania HBO Max:

Android TV
Na urządzeniu Android TV zaznacz kafelek HBO Max, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru. Następnie wybierz Wyświetl szczegóły.
Apple TV
Otwórz aplikację App Store i wyszukaj HBO Max. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz HBO Max, a numer wersji pojawi się w sekcji Co nowego.
LG TV
Żeby upewnić się, że masz najnowszą wersję, przejdź do Sklep z zawartością LG > Aplikacje > Moje aplikacje. Następnie znajdź i wybierz HBO Max. Na stronie aplikacji HBO Max wybierz Zaktualizuj (jeśli opcja ta jest dostępna). Następnie wybierz Więcej w sekcji szczegółów aplikacji, żeby sprawdzić jej wersję.
Konsola PlayStation
Na konsoli PlayStation podświetl aplikację HBO Max, naciśnij przycisk Opcje na kontrolerze, a następnie wybierz Informacje.
Samsung TV
Na urządzeniu Samsung TV podświetl aplikację HBO Max, naciśnij i przytrzymaj przycisk Select na pilocie, a następnie wybierz Wyświetl szczegóły.
Konsola Xbox
Na konsoli Xbox podświetl aplikację HBO Max, naciśnij przycisk Menu na kontrolerze (przycisk z trzema poziomymi liniami), a następnie wybierz Zarządzaj aplikacją.

Żeby sprawdzić wersję aplikacji HBO Max na telefonie lub tablecie:

  • Otwórz HBO Max, kliknij swój profil (w prawym górnym rogu), a następnie wybierz ikonę Ustawień (zębatka w prawym górnym rogu). Przewiń w dół do sekcji Informacje i odszukaj wersję.

Żeby sprawdzić wersję aplikacji HBO Max bez otwierania HBO Max:

Telefon lub tablet z Androidem
Na telefonie lub tablecie z systemem Android przejdź do opcji Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia wyszukiwania i wpisz HBO Max. Kliknij HBO Max w wynikach wyszukiwania i przewiń w dół, żeby sprawdzić wersję (kroki różnią się w zależności od wersji systemu Android).
iPhone lub iPad
Otwórz aplikację App Store i wyszukaj HBO Max. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij logo HBO Max, a numer wersji pojawi się w sekcji Co nowego.

Żeby sprawdzić wersję HBO Max na komputerze:

  • Wybierz swój profil (w prawym górnym rogu), potem Ustawienia, a następnie przewiń w dół do pozycji Informacje i odszukaj wersję.