Znaleziono konto: Połącz konta lub utwórz nowe

Podczas łączenia subskrypcji u dostawcy możesz zobaczyć ekran Znaleziono konto. Wyświetla się on, jeśli wprowadzisz już używany adres e-mail.

Znaleziono konto

Na ekranie Znaleziono konto dostępne są dwie opcje:

Potwierdź adres e-mail (połącz konta)

Jeśli wybierzesz tę opcję, nastąpi połączenie znalezionego przez nas konta z Twoją subskrypcją HBO Max uzyskiwaną za pośrednictwem operatora telewizyjnego lub operatora sieci komórkowej. Po wybraniu tej opcji sprawdź skrzynkę odbiorczą. Powinna przyjść do Ciebie wiadomość od HBO Max (o tytule „Twój kod jednorazowy”). Następnie wprowadź kod z wiadomości e-mail i wybierz Połącz konta. Jeśli nie otrzymasz tej wiadomości, zobacz Wiadomość nie przyszła?

Po połączeniu kont opłata za HBO Max będzie naliczana pośrednictwem konta od operatora telewizyjnego, dostawcy Internetu lub operatora sieci komórkowej. Jeśli istniejące konto ma aktywną subskrypcję, która jest...

  • Rozliczana przez nas (HBO Nordic AB lub HBO Europe SRO) – anulujemy tę subskrypcję.
  • Rozliczana przez innego dostawcę – nie możemy anulować tej subskrypcji. Aby uniknąć podwójnego naliczenia opłaty, musisz dostosować subskrypcję.

Po połączeniu z kontem HBO Max zachowasz istniejące profile, w tym ustawienia takie jak Moja lista, kontrola rodzicielska i Oglądaj dalej. Ustawienia profilu nie zostaną zapisane w przypadku połączenia z kontem HBO GO lub HBO Portugal.

Utwórz nowe konto (nie łącz kont)

Jeśli wybierzesz tę opcję, zostanie utworzone nowe konto HBO Max (nie połączymy z nim już istniejącego konta). Po wybraniu tej opcji zobaczysz monit o podanie innego adresu e-mail. Nowe konto HBO Max nie zachowa poprzednich ustawień takich jak Moja lista, kontrola rodzicielska i Oglądaj dalej.

Wiadomość nie przyszła?

Jeśli nie dotarła do Ciebie wiadomość e-mail o tytule „Twój kod jednorazowy”, wykonaj następujące czynności:

  • Poszukaj wiadomości od HBO Max we wszystkich folderach skrzynki odbiorczej (w tym Oferty i Spam).
  • Wybierz przycisk Wyślij kod jednorazowy ponownie na ekranie wprowadzania kodu i jeszcze raz sprawdź pocztę e-mail.
  • Sprawdź adres e-mail wyświetlany u góry ekranu wprowadzania kodu.