Opcije i podešavanja reprodukcije

Postoji više dostupnih opcija reprodukcije na HBO Max-u.

Koji uređaj koristiš?

Da vidiš svoje opcije reprodukcije, klikni na ekran dok gledaš nešto.

Pusti/pauza

Klikni na dugme Pusti/pauza (sredina ekrana) za prebacivanje između puštanja i pauze.

Preskoči/napred

Klikni na dugme za preskakanje pored dugmeta Pusti/pauza da skočiš napred ili nazad za 15 sekundi.

Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Možeš da klikneš bilo gde na traci, ili da klikneš i prevučeš svoju lokaciju (tačka). Proteklo vreme se prikazuje u donjem levom uglu, a sledi ukupno vreme.

Jačina zvuka

Za podešavanje jačine zvuka, upotrebi dugmad za jačinu zvuka na telefonu ili tabletu.

Slika u slici (samo iOS)

Sliku u slici možeš da koristiš za gledanje HBO Max-a dok koristiš druge aplikacije na iPad ili iPhone uređajima. Slika u slici je dostupna na sledećim uređajima:

 • Apple iPad (sa iOS 9+)
 • Apple iPhone (sa iOS 14+)

Sledi kako da koristiš opciju Slika u slici:

 1. Kada gledaš nešto, prevuci od donje ivice ekrana (pokret Go Home na iOS). Ono što gledaš se smanjuje i ne prekida se.
 2. Pokreni drugu aplikaciju. Kada to uradiš, prozor za reprodukciju ostaje na vrhu.
 3. Dodirni ikonu Pusti (trougao) da nastaviš sa gledanjem.

Da saznaš više, pogledaj Slika u slici na iPad ili Slika u slici na iPhone.

Opcije u gornjem desnom uglu ekrana

Chromecast

Klikni na dugme Google Prikaži (pravougaonik sa simbolom Wi-Fi veze) da gledaš HBO Max sa telefona ili tableta na TV-u. Da saznaš više, pogledaj Prikaži na TV-u pomoću Chromecasta.

AirPlay (samo iOS)

Klikni na dugme AirPlay da gledaš HBO Max sa iOS uređaja na uređaju koji je kompatibilan sa AirPlay-2. Da saznaš više, pogledaj Gledanje pomoću AirPlay-a.

Titlovi i alternativni audio

Klikni na dugme Audio i titlovi (oblačić za govor) da prilagodiš titlove i zvučni zapis. Da saznaš više, pogledajte Titlovi i alternativni audio.

Gledanje preko mobilne mreže

Ako imaš 3G ili bržu mobilnu vezu, HBO Max možeš da gledaš preko mobilne mreže pomoću mobilnih podataka. Međutim, s obzirom da gledanje video zapisa koristi veliku količinu podataka, gledanje možeš ograničiti na Wi-Fi veze.

Za ograničavanje gledanja preko mobilne mreže:

 1. Otvorite HBO Max na telefonu ili tabletu i onda kliknite na svoj profil (gore desno).
 2. Kliknite na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno) i onda kliknite odnosno pomerite se na Reprodukcija.
 3. Isključite Gledanje samo preko Wi-Fi veze.

Da vidiš svoje opcije reprodukcije, klikni na ekran dok gledaš nešto.

Opcije u donjem delu ekrana

Pusti/pauza

Klikni na dugme Pusti/pauza (duž donje ivice) za prebacivanje između puštanja i pauze. Možeš da pritisneš i razmaknicu.

Preskoči/napred

Klikni na dugme za preskakanje pored dugmeta Pusti/pauza da skočiš napred ili nazad za 15 sekundi. Možete takođe da pritisnete taster sa strelicom ulevo ili udesno.

Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Možeš da klikneš bilo gde na traci, ili da klikneš i prevučeš svoju lokaciju (tačka). Proteklo vreme se prikazuje u donjem levom uglu, a sledi ukupno vreme.

Chromecast

Klikni na dugme Google Prikaži da gledaš HBO Max sa računara na TV-u. Da saznaš više, pogledaj Prikaži na TV-u pomoću Chromecasta.

Jačina zvuka

Za podešavanje jačine zvuka, pređite mišem preko ikone Zvuk (zvučnik) i onda kliknite i prevucite nivo zvuka (tačka) na traci za jačinu zvuka. Možete takođe da pritisnete taster sa strelicom nagore i nadole.

Za potpuno utišavanje zvuka, kliknite na ikonu Zvuk (zvučnik) ili pritisnite M. Da se ponovo uključi zvuk, ponovo kliknite na ikonu Zvuk ili M (jačina zvuka se vraća na prethodni nivo).

Možeš takođe da koristiš i kontrole za jačinu zvuka na računaru.

Titlovi i alternativni audio

Klikni na dugme Audio i titlovi (oblačić za govor) da prilagodiš titlove i zvučni zapis. Da saznaš više, pogledaj Titlovi i alternativni audio.

Ceo ekran

Klikni na dugme Ceo ekran (dole desno) da bi se proširilo ono što gledaš. Da izađeš iz prikaza preko celog ekrana, ponovo klikni na isto dugme ili pritisni taster Esc.

Slede opcije reprodukcije koje možeš prilagoditi kada gledaš na TV-u:

Pusti/pauza

Kada gledaš nešto, evo kako da prebaciš između puštanja i pauze:

Android TV

Pritisni centralno dugme D-pad na daljinskom upravljaču za Android TV.

Apple TV

Pritisni površinu osetljivu na dodir ili dugme Pusti/pauza na daljinskom upravljaču za Apple TV.

LG Smart TV

Pritisni centralno dugme D-pad na daljinskom upravljaču za LG Smart TV. Ili pritisni dugmad Pusti/pauza ispod D-pada.

PlayStation konzola

Pritisni dugme X na PS kontroloru.

Samsung TV

Pritisni centralno dugme D-pad na daljinskom upravljaču za Samsung TV.

Vodafone TV (određene zemlje)

Pritisni centralno dugme D-pad na daljinskom upravljaču za Vodafone TV. Ili pritisni dugmad Pusti/pauza iznad D-pada.

Xbox konzola

Pritisni dugme A na Xbox kontroloru.

Premotavanje unapred ili unazad

Evo kako da premotaš unapred ili unazad dok gledaš nešto:

Android TV

Pritisni i drži desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad. Ponovo pritisnite isto dugme da povećate brzinu (do 4 puta), ili pritisnite suprotno dugme da smanjite brzinu. Pritisnite dugme u centru D-pada da biste nastavili sa reprodukcijom.

Preskoči napred/nazad

Pritisnite levo ili desno dugme na D-padu da preskočite napred ili nazad 15 sekundi.

Apple TV

Pritisni i drži levu ili desnu stranu površine osetljive na dodir za premotavanje unapred odnosno unazad (na daljinskom upravljaču za Apple TV). Možeš i da pritisneš levu stranu površine osetljive na dodir da preskočiš unazad za 10 sekundi, i desnu stranu da preskočiš unapred za 10 sekundi.

LG Smart TV

Pritisni desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad. Ili pritisni dugmad Premotaj unapred/premotaj unazad ispod D-pada. Ponovo pritisnite isto dugme da povećate brzinu (do 4 puta), ili pritisnite suprotno dugme da smanjite brzinu. Pritisnite dugme u centru D-pada da biste nastavili sa reprodukcijom.

Preskoči napred/nazad

Pritisnite levo ili desno dugme na D-padu da preskočite napred ili nazad 15 sekundi.

PlayStation konzola

Pritisni dugme R2 za premotavanje unapred i L2 za premotavanje unazad.

Samsung TV

Pritisni desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad. Ponovo pritisnite isto dugme da povećate brzinu (do 4 puta), ili pritisnite suprotno dugme da smanjite brzinu. Pritisnite dugme u centru D-pada da biste nastavili sa reprodukcijom.

Preskoči napred/nazad

Pritisnite levo ili desno dugme na D-padu da preskočite napred ili nazad 15 sekundi.

Vodafone TV (određene zemlje)

Pritisni desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad. Ili pritisni dugmad Premotaj unapred/premotaj unazad iznad D-pada. Ponovo pritisnite isto dugme da povećate brzinu (do 4 puta), ili pritisnite suprotno dugme da smanjite brzinu. Pritisnite dugme u centru D-pada da biste nastavili sa reprodukcijom.

Preskoči napred/nazad

Pritisnite levo ili desno dugme na D-padu da preskočite napred ili nazad 15 sekundi.

Xbox konzola

Pritisni desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad (ili levi ili desni odbijač).

Ponovo pokreni seriju ili film
Apple TV

Da počneš ispočetka ono što gledaš:

 • Pritisni površinu osetljivu na dodir (prva generacija daljinskih upravljača) ili centralni deo na koji može da se klikne (druga generacija daljinskih upravljača) i onda odaberi Od početka.
Ostali uređaji

Da počneš ispočetka ono što gledaš:

 1. Vrati se na ekran sa opisom filma ili epizode.
 2. Odaberi ikonu Ponovo pokreni (strelica koja se vrti unazad). Serija ili film će početi da se emituju od početka.
Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Proteklo vreme se prikazuje u donjem desnom uglu, a sledi ukupno vreme.

Evo kako da koristiš traku napredovanja dok gledaš nešto:

Android TV

Pritisni centralno dugme na D-padu na daljinskom upravljaču, onda pritisni desno dugme na D-padu za kretanje unapred i levo dugme na D-padu za kretanje unazad na traci napredovanja.

Apple TV
 • Daljinski upravljač 1. generacije: Pritisni površinu osetljivu na dodir, onda prevuci nadesno ili nalevo za kretanje unapred ili unazad na traci napredovanja.
 • Daljinski upravljač 2. generacije: Pritisni na centralni deo na koji može da se klikne, onda prst stavi na njegovu ivicu sve dok se na ekranu ne pojavi ikona prstena, onda rotiraj u smeru kretanja kazaljke na satu za kretanje unapred ili suprotno kretanju kazaljke na satu za kretanje unazad.
LG Smart TV

Pritisni i drži desno dugme na D-padu za kretanje unapred i levo dugme na D-padu za kretanje unazad na traci napredovanja.

PlayStation konzola

Pritisni dugme X na daljinskom upravljaču, onda pritisni dugme L1 za kretanje unazad i dugme R1 za kretanje unapred na traci napredovanja.

Samsung TV

Pritisni centralno dugme na D-padu na daljinskom upravljaču, onda pritisni desno dugme na D-padu za kretanje unapred i levo dugme na D-pad za kretanje unazad na traci napredovanja.

Vodafone TV (određene zemlje)

Pritisni i drži desno dugme na D-padu za kretanje unapred i levo dugme na D-padu za kretanje unazad na traci napredovanja.

Xbox konzola

Pomeri levu palicu na kontroloru, onda upotrebi levi ili desni odbijač za kretanje unapred ili unazad na traci napredovanja.

Skriveni titlovi i titlovi

Da saznaš više, pogledaj Titlovi i alternativni audio.

Druge opcije reprodukcije

Preskakanje uvoda

Kada počneš da gledaš nešto, možeš da vidiš dugme Preskoči ili Preskoči uvod u donjem desnom uglu ekrana. Odaberi ovo dugme da preskočiš sadržaj koji se pušta pre početka serije ili filma

Postoje dva dugmeta za preskakanje:

 • Preskoči uvod: Preskače napred do poslednje sekunde uvoda.
 • Preskoči: Preskače napred do poslednje sekunde promotivnog trejlera ili pregleda epizode.

Zašto nema dugmeta Preskoči uvod?

Funkcija Preskoči uvod još uvek nije dostupna za sve serije i filmove. Vremenom ćemo funkciju Preskoči uvod dodavati u sve više sadržaja.

Vraćanje dugmeta Preskoči uvod

Dugme Preskoči uvod nestaje nakon 5–7 sekundi. Da se dugme vrati, pritisni ili klikni na ekran svog uređaja.

Funkcija Preskoči me je odvela do pogrešnog mesta

Ako te funkcija Preskoči odvede do pogrešnog mesta (ne pred početak serije ili filma), obavesti nas o tome pomoću našeg Obrasca za povratne informacije.

Kvalitet videa

HBO Max automatski prilagođava kvalitet videa na osnovu širine opsega tvoje mreže i brzine veze. Većina serija i filmova je dostupna u visokoj definiciji (HD). Trenutno nisu dostupna ručna podešavanja kvaliteta videa.

Ako je širina opsega tvoje mreže suviše niska ili je brzina veze promenljiva, možda ćeš dobijati nižu rezoluciju videa. Ako se to desi, pogledaj Video kasni ili pauzira.

Zašto se pojavljuju crne linije oko videa

Neke serije i filmovi na HBO Max-u mogu da imaju crne linije ili crne delove duž gornje i donje ivice videa. Crne linije se koriste kada se razmera u kojoj je snimljen film ili serija ne poklapa sa razmerom tvog ekrana. Crne linije se dodaju umesto rastezanje ili isecanje videa.

 • Crne linije ispod i iznad: To znači da je video snimljen sa razmerom koja je šira od tvog ekrana.
 • Crne linije na bočnim stranama: To se može desiti ako je video snimljen u kvadratnoj razmeri (na primer, 4:3), a tvoj ekran je široki ekran (16:9) ili ako je tvoj ekran ultra širok (21:9).

Razmeru ne možeš ručno da podesiš u HBO Max-u da bi se uklonile crne linije.