Sve o dečijim profilima

Postoje dve vrste profila: Za odrasle i dečiji. Tvoj nalog može da ima do 5 profila. Možeš da napraviš dečiji profil za svako dete sa roditeljskim nadzorom koji ograničava ono što može da se gleda.

Zašto napraviti dečije profile?

 • Roditeljski nadzor. Možeš da ograničiš šta će tvoje dete gledati na osnovu ocene sadržaja.
 • Na početnoj strani za decu se nalaze serije i filmovi grupisani po uzrastu deteta. Mlađa deca (uzrasta 2–9 godina) mogu da otkriju naslove izborom slike svog omiljenog lika (npr. Elmo ili Skubi Du).
 • Tvoje dete može da vidi spisak Moja lista i listu Nastavi da gledaš.
 • Da sprečiš dete da promeni profil na profil za odrasle, možeš da koristiš PIN.

Kada je dečiji profil aktivan...

 • Dečiji početni ekran i meni Pregledaj imaju sadržaj za decu. Serije i filmovi koji ne mogu da se gledaju (kako je precizirano u roditeljskom nadzoru profila) pojaviće se sa ikonom zaštite (zatvoren katanac) i neće moći da se puste.
 • Rezultati pretrage obuhvataju samo serije i filmove koji su dozvoljeni za taj profil (prema roditeljskom nadzoru profila).
 • Serije i filmove možeš da preuzimaš na telefon ili tablet, ali samo sadržaj koji je odobren roditeljskim nadzorom profila.
 • Neka podešavanja nisu dostupna. Dečiji profili nemaju pristup funkcijama upravljanja naloga, na primer: nalogu (koji obuhvata email adresu i lozinku), informacijama o pretplati, upravljanju uređajima, roditeljskom nadzoru i obaveštenjima.
Dodaj dečiji profil (roditeljski nadzor)

Napravi dečiji profil za svoje dete sa roditeljskim nadzorom. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Odaberi svoj profil (gore desno na TV uređaju, gore desno na drugim uređajima).
 2. Odaberi Promeni profil.
 3. Odaberi Dodaj dete (ili + Dete na TV uređaju). Ako tvoj nalog nema PIN, biće potrebno da ga napraviš.
 4. Postupi na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Dodirni ikonu kamere (kamera) i onda odaberi da fotografišeš, otpremiš sliku ili odabereš lik. Onda izaberi boju i unesi ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu).
  • TV uređaj ili računar: Unesi ime deteta i datum rođenja (mesec i godinu) i onda izaberi boju (kasnije možeš da dodaš slike profila).
 5. Odaberi Dalje.
 6. Odaberi ocene sadržaja koje tvoje dete može da gleda (npr. za TV serije možeš odabrati maksimalnu ocenu TV-Y7, a za filmove G). Ovaj profil ne može da gleda filmove i serije sa ocenama sadržaja viših od izabranih. (Preporučuju se podrazumevani izbori na osnovu unetog datuma rođenja).
 7. Odaberi Sačuvaj.

Da izmeniš dečiji profil ili roditeljski nadzor dečijeg profila, pogledaj Izmeni profil.

Roditeljski nadzor ne funkcioniše?
 • Proveri da li su postavljena ograničenja na tvom uređaju (npr. na iOS uređaju potraži Ograničenja sadržaja). Ako na tvom uređaju postoji roditeljski nadzor koji je stroži (od onog koji je postavljen za HBO Max), HBO Max će se pridržavati roditeljskog nadzora koji je podešen na uređaju.
 • HBO Max se ne pridržava roditeljskog nadzora koji je možda podešen kog tvog operatera TV usluga.
Pređi na dečiji profil

Evo kako da pređeš na dečiji profil:

 1. Odaberi svoj profil (gore desno na TV uređaju, gore desno na drugim uređajima).
 2. Odaberi Promeni profil.
 3. Odaberi dečiji profil (profil sa ikonom katanca (zatvoren katanac) za zaštitu).
Zatvoren ili otvoren katanac za zaštitu
Ikona zatvorenog katanca (zatvoren katanac) za zaštitu znači da tvoje dete ne može da se prebaci na drugi profil (potreban je PIN), dok otvoreni katanac (otvoren katanac) za zaštitu znači da dete može da se prebaci na drugi profil. Da saznaš više, pređi na sledeći odeljak.

Potreban je PIN za promenu profila

Kada napraviš prvi dečiji profil, biće potrebno da napraviš PIN za svoj nalog. Po podrazumevanom podešavanju, tvoje dete ne može da izmeni svoj profil ili da se prebaci na drugi profil bez unosa ovog PIN-a. PIN možeš da promeniš u bilo kom trenutku.

Za stariju decu možeš da isključiš upit za PIN-om prilikom promene profila. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Odaberi svoj profil (gore desno na TV uređaju, gore desno na drugim uređajima).
 2. Odaberi Promeni profil.
 3. Odaberi Upravljanje profilima.
 4. Odaberi profil svog deteta. Dečiji profili imaju ikonu katanca (zatvoren katanac) za zaštitu.
 5. Unesite PIN i odaberi Unesi.
  Napomena  Ako imaš problem sa unosom PIN kôda, pritisni dugme Select ili OK na daljinskom upravljaču da otvoriš tastaturu na ekranu.
 6. Obriši polje za potvrdu Zahtevaj PIN za prebacivanje profila i onda odaberi Sačuvaj (da vidiš ovu opciju možda ćeš morati da se pomeriš naniže).

Ekran „Ko gleda“

Evo šta se dešava kada otvoriš HBO Max:

 • TV uređaj ili računar: Ako je poslednji korišćeni profil bio dečiji profil, HBO Max će se otvoriti sa tim profilom. Ako je poslednji profil bio za odrasle, videćeš ekran „Ko gleda“ kada otvoriš HBO Max.
 • Telefon ili tablet: HBO Max se uvek otvara sa poslednjim korišćenim profilom (nećeš videti ekran „Ko gleda“).
Ocene

Ocene su smernice o primerenosti epizoda i filmova na aplikaciji HBO Max za određeni uzrast. Ocena zrelosti za epizodu ili film se pojavljuje:

 • Na stranici sa detaljima o epizodi ili filmu.
 • U gornjem levom uglu kada prvi put pustiš epizodu ili film.

Postoji šest ocena filmova i TV programa koje možeš odabrati:

 • Svi  Pogodno za sve uzraste
 • 7+   Preporučeno za uzrast od 7 godina i starije
 • 10+   Preporučeno za uzrast od 10 godina i starije
 • 13+   Preporučeno za uzrast od 13 godina i starije
 • 16+   Preporučeno za uzrast od 16 godina i starije
 • 18+   Preporučeno za uzrast od 18 godina i starije
Putovanje

Kada putuješ u zemlje u kojima je dostupan HBO Max, tvoj roditeljski nadzor biće primenjen. Serije i filmovi se ocenjuju na osnovu lokalnog sistema ocenjivanja, koji se može razlikovati od ocenjivanja u tvojoj zemlji. Da saznaš više, pogledaj Gledanje HBO Max-a tokom putovanja.

Dečiji početni ekran

Kada se izabere dečiji profil, videćeš dečiji početni ekran sa serijama i filmovima na osnovu uzrasta tvog deteta (datum rođenja profila). Na početnom ekranu se nalazi i red Nastavi da gledaš i Moja lista.

Početni ekran za dečije profile je personalizovan na osnovu uzrasta tvog deteta. Postoji 4 različita početna ekrana:

 • Mala deca: Uzrast: 2–5 godina
 • Velika deca: Uzrast: 6–9 godina
 • Pred-tinejdžeri: Uzrast: 10–12 godina
 • Tinejdžeri: Uzrast: 13–17 godina

Početni ekrani za malu i veliku decu (uzrast 2–9 godina) sadrže red sa likovima iz serija i filmova na HBO Max. Na ovaj način, deca mogu da otkriju naslove sa svojim omiljenim likom samo po slici (npr. Elmo ili Skubi Du).

Deca (kao i odrasli) mogu da dodaju sliku profila ili lika svom profilu. Da saznaš više o ovome, pogledaj Dodajte sliku profila.