Poveži pretplatu putem operatera sa svojim nalogom

Ako ste se pretplatili na HBO Max preko operatera TV usluga ili mobilnog operatera, vaš operater će vam reći kako možete da povežete vašu pretplatu sa HBO Max nalogom. Takođe, možete da koristite korake za povezivanje putem operatera u nastavku. Kada povežete vašu pretplatu, možete da se prijavite pomoću emaila i lozinke za HBO Max.

Već imate nalog?
Ako već imate HBO Max nalog (ili HBO GO ili HBO Portugal nalog), pogledajte Prijavi se na HBO Max.

Koji uređaj koristite?

Da li imate drugi uređaj?
Koraci registrovanja preko vašeg operatera su lakši na telefonu, tabletu ili računaru.

Android TV, Apple TV, LG Smart TV, PlayStation, Samsung TV ili Xbox

Na sledeći način možete da se registrujete preko linka za pretplatu vašeg operatera uz pomoć TV-a:

 1. Otvorite HBO Max i odaberite Prijavi se (ili odaberite seriju ili film, onda odaberite Prijavi se).
 2. Odaberite Prijavi se a onda odaberite Registruj se kod operatera. Ostanite na ekranu na kome se prikazuje kôd od 6 znakova i uzmite telefon ili računar.
 3. Otvorite pregledač na telefonu ili računaru i u traci adrese unesite HBOMax.com/tvsignin. Trebalo bi da vidite stranicu Unesi kôd (https://www.hbomax.com/activate).
  Apple TV i Xbox konzole
  Možeš da upotrebiš svoj telefon da skeniraš QR kôd na TV-u.
 4. Na ekranu Unesi kôd, unesite kôd od 6 znakova koji se pojavljuje na TV-u i onda odaberite Dalje. Kôd ne funkcioniše?
 5. Odaberite preko koga ćete se pretplatiti (vaš operater). Ne vidim mog operatera.
 6. Na ekranu Registruj se, unesite informacije o nalogu operatera i odaberite Pošalji.
  Poruke
 7. Zatim ćete videti ekran Dobro došli u HBO Max. Popunite obrazac i odaberite Dovrši nalog. Nadalje ćete se prijavljivati sa ovim emailom i lozinkom.
 8. Nalog je pronađen? Pogledajte zaglavlje ispod Nalog je pronađen.
 9. Odaberite ko gleda i spremni ste za gledanje.

Sada možete da se prijavite na bilo kom uređaju pomožu emaila i lozinke za HBO Max.

Nalog je pronađen?

Ako nađemo postojeći HBO Max (ili HBO GO ili HBO Portugal nalog) sa istom email adresom, imaćete dve opcije:

Verifikuj email adresu

Odaberite ovu opciju da registrujete nalog koji smo pronašli sa vašom pretplatom za HBO Max preko operatera TV usluga ili mobilnog operatera. Nakon što odaberete ovu opciju, proverite u primljenim porukama da li je stigao email od HBO Max sa jednokratnim kodom (predmet je „Ovo je tvoj jednokratni kôd“). Onda, unesite kôd iz emaila i odaberite Poveži naloge. Ako ne dobijete email od HBO Max, pogledajte Niste dobili jednokratni kôd?

Ako se povežete na HBO Max nalog, zadržaćete postojeće profile (u koje su uključena podešavanja kao što su Moja lista, roditeljski nadzor i Nastavi da gledaš). Vaša podešavanja profila neće biti sačuvana ako se povežete na HBO GO ili HBO Portugal nalog.

Napravi novi nalog

Odaberite ovu opciju da napravite novi HBO Max nalog sa drugim emailom (nemojte povezivati sa nalogom koji smo pronašli). Nakon što odaberete ovu opciju, unesite drugu email adresu za vaš nalog.

Niste sigurni koju da odaberete?

Kada se registrujete i povežete ili kreirate nalog, odaberite ko može da gleda i spremni ste za gledanje. Od sada ćete se prijavljivati pomoću emaila i lozinke za HBO Max.

Kôd ne funkcioniše?

Gde da unesem kôd?

Na telefonu ili računaru, idite u hbomax.com/tvsignin (ili ukucajte https://hbomax.com/tvsignin u traci adrese pregledača). Trebalo bi da vidite ekran Unesi kôd na kome možete da unesete kôd od 6 znakova sa TV-a.

Kôd ne funkcioniše ili je nevažeći.

Pokušajte sledeće:

 1. Proverite da li ste na ispravnoj stranici (https://www.hbomax.com/activate) u gornjem 3. koraku. Odaberite ovaj link: hbomax.com/activate i onda unesite kôd sa TV-a.
 2. Isprobajte drugi podržani pregledač: Chrome, FireFox, Microsoft Edge ili Safari.
 3. Zatražite novi kôd. Da biste to uradili, vratite se i ponovo odaberite Registruj se kod operatera na TV-u.

Ako ovo ne pomogne, pokušajte sa koracima povezivanja operatera na drugom uređaju. Na primer, pokušajte sa koracima povezivanja operatera na računaru (na HBOMax.com) ili aplikaciji HBO Max na telefonu ili tabletu (iOS ili Android). Kada povežete vašu pretplatu, možete da se prijavite na bilo kom uređaju pomoću emaila i lozinke za HBO Max.

Na sledeći način možete da se pomoću telefona ili tableta registrujete preko operatera za pretplatu:

 1. Otvorite HBO Max i onda kliknite na ikonu Profila (osoba, gore desno).
 2. Dodirni Prijavi se na svoj nalog.
  Ako ste već prijavljeni, kliknite na svoj profil (gore desno), na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno), a onda se pomerite nadole i odaberite Odjavi se.
 3. Dodirnite Registruj se kod operatera.
 4. Dodirnite preko koga ćete se pretplatiti (vaš operater). Ne vidim mog operatera.
 5. Na ekranu Registruj se, unesite informacije o nalogu operatera i odaberite Pošalji.
  Poruke
 6. Zatim ćete videti ekran Dobro došli u HBO Max. Popunite obrazac i odaberite Dovrši nalog. Nadalje ćete se prijavljivati sa ovim emailom i lozinkom.
 7. Nalog je pronađen? Pogledajte zaglavlje ispod Nalog je pronađen.
 8. Odaberite ko gleda i spremni ste za gledanje.

Sada možete da se prijavite na bilo kom uređaju pomožu emaila i lozinke za HBO Max.

Nalog je pronađen?

Ako nađemo postojeći HBO Max (ili HBO GO ili HBO Portugal nalog) sa istom email adresom, imaćete dve opcije:

Verifikuj email adresu

Odaberite ovu opciju da registrujete nalog koji smo pronašli sa vašom pretplatom za HBO Max preko operatera TV usluga ili mobilnog operatera. Nakon što odaberete ovu opciju, proverite u primljenim porukama da li je stigao email od HBO Max sa jednokratnim kodom (predmet je „Ovo je tvoj jednokratni kôd“). Onda, unesite kôd iz emaila i odaberite Poveži naloge. Ako ne dobijete email od HBO Max, pogledajte Niste dobili jednokratni kôd?

Ako se povežete na HBO Max nalog, zadržaćete postojeće profile (u koje su uključena podešavanja kao što su Moja lista, roditeljski nadzor i Nastavi da gledaš). Vaša podešavanja profila neće biti sačuvana ako se povežete na HBO GO ili HBO Portugal nalog.

Napravi novi nalog

Odaberite ovu opciju da napravite novi HBO Max nalog sa drugim emailom (nemojte povezivati sa nalogom koji smo pronašli). Nakon što odaberete ovu opciju, unesite drugu email adresu za vaš nalog.

Niste sigurni koju da odaberete?

Kada se registrujete i povežete ili kreirate nalog, odaberite ko može da gleda i spremni ste za gledanje. Od sada ćete se prijavljivati pomoću emaila i lozinke za HBO Max.

Na sledeći način možete da se pomoću računara registrujete preko operatera za pretplatu:

 1. Idite u HBOMax.com na računaru i odaberite Prijavi se (gore desno).
  Ako ste već prijavljeni, odaberite vaš profil (gore desno) i onda odaberite Odjavi se.
 2. Odaberite Registruj se kod operatera.
 3. Odaberite preko koga ćete se pretplatiti (vaš operater). Ne vidim mog operatera.
 4. Na ekranu Registruj se, unesite informacije o nalogu operatera i odaberite Pošalji.
  Poruke
 5. Zatim ćete videti ekran Dobro došli u HBO Max. Popunite obrazac i odaberite Dovrši nalog. Nadalje ćete se prijavljivati sa ovim emailom i lozinkom.
 6. Nalog je pronađen? Pogledajte zaglavlje ispod Nalog je pronađen.
 7. Odaberite ko gleda i spremni ste za gledanje.

Sada možete da se prijavite na bilo kom uređaju pomožu emaila i lozinke za HBO Max.

Nalog je pronađen?

Ako nađemo postojeći HBO Max (ili HBO GO ili HBO Portugal nalog) sa istom email adresom, imaćete dve opcije:

Verifikuj email adresu

Odaberite ovu opciju da registrujete nalog koji smo pronašli sa vašom pretplatom za HBO Max preko operatera TV usluga ili mobilnog operatera. Nakon što odaberete ovu opciju, proverite u primljenim porukama da li je stigao email od HBO Max sa jednokratnim kodom (predmet je „Ovo je tvoj jednokratni kôd“). Onda, unesite kôd iz emaila i odaberite Poveži naloge. Ako ne dobijete email od HBO Max, pogledajte Niste dobili jednokratni kôd?

Ako se povežete na HBO Max nalog, zadržaćete postojeće profile (u koje su uključena podešavanja kao što su Moja lista, roditeljski nadzor i Nastavi da gledaš). Vaša podešavanja profila neće biti sačuvana ako se povežete na HBO GO ili HBO Portugal nalog.

Napravi novi nalog

Odaberite ovu opciju da napravite novi HBO Max nalog sa drugim emailom (nemojte povezivati sa nalogom koji smo pronašli). Nakon što odaberete ovu opciju, unesite drugu email adresu za vaš nalog.

Niste sigurni koju da odaberete?

Kada se registrujete i povežete ili kreirate nalog, odaberite ko može da gleda i spremni ste za gledanje. Od sada ćete se prijavljivati pomoću emaila i lozinke za HBO Max.

HBO GO i HBO Portugal
Vaša podešavanja profila za HBO, kao što su Moja lista i Nastavite da gledate, neće biti dostupna za HBO Max.