Како да го променам мојот начин на плаќање?

Претплатите на HBO Max се достапни преку многу даватели, а чекорите за промена на плаќањето варираат во зависност од давателот на наплата. Вашиот давател на наплата е оној преку кого сте се пријавиле или кој ви наплаќа за HBO Max.

Кој ми наплаќа?

За да го најдете вашиот давател на наплата, направете го следново:

 1. Отворете го HBO Max или најавете се на HBOMax.com на компјутерот. Не можете да се најавите?
 2. Направете едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допрете ја иконата Профил (на долниот раб за телефони, на левиот раб за таблети), а потоа иконата Поставки (горе лево). Изберете Претплата.
  • Компјутер: Изберете го вашиот профил (горе десно), потоа изберете Претплата.
   Информациите за претплатата се достапни само на профилите за возрасни.
  • Телевизиски уред: Изберете ја иконата Поставки (долу лево), а потоа изберете Сметка.
 3. Овде можете да видите преку кого се наплаќа вашата претплата.
 4. За да дознаете како да го промените начинот на плаќање, најдете го вашиот давател подолу.

Други начини да го пронајдете вашиот давател на наплата

 • HBOMax.com/account: Одете на HBOMax.com/account и најавете се на вашата сметка.
 • Извод од банка: Прегледајте го вашиот извод од банка за наплата на претплата на HBO Max. (Ако вашата претплата е дел од телевизиски пакет или безжичен план, можеби нема да видите индивидуална наплата за HBO Max.)

Променете го вашиот начин на плаќање

Ако ви се наплаќа преку нас (HBO Nordic  AB или HBO Europe, s.r.o.), еве како го промените вашиот начин на плаќање:

Мобилна апликација HBO Max

На вашиот телефон или таблет, направете го следново:

 1. Отворете го HBO Max и потоа допрете ја иконата Профил (долниот раб на телефоните, левиот раб на таблетите). Не можете да се најавите?
 2. Допрете ја иконата Поставки (горе лево), а потоа допрете Претплата.
 3. Изберете Управување со претплата. Ако немате опција за Управување со претплата, забележете преку кого се наплаќа вашата претплата и пронајдете ги во делот Трети лица даватели на наплата подолу.
 4. Допрете Уреди начин на плаќање.
 5. Уредете ги вашите информации за плаќање и изберете Зачувај.
 6. Вашата банка може да бара од вас да го потврдите вашиот идентитет користејќи 3D-Secure пред да ја одобрат трансакцијата. Ако имате проблеми со 3D-Secure, ве молиме контактирајте со вашата банка.

Вашите ажурирани информации за плаќање ќе се користат за следната наплата на претплатата.

Грешка во плаќањето
Ако добиете грешка или не можете да го зачувате вашиот начин на плаќање, видете Не можам да го променам начинот на плаќање.
Компјутер

На компјутерот, направете го следново:

 1. Одете на HBOMax.com на компјутерот и најавете се (по потреба). Не можете да се најавите?
 2. Изберете го вашиот профил (горе десно) и потоа Претплата.
 3. Изберете Управување со претплата. Ако немате опција за Управување со претплата, забележете преку кого се наплаќа вашата претплата и пронајдете го во делот Трети лица даватели на наплата подолу.
 4. Уредете ги вашите информации за плаќање и изберете Зачувај.
 5. Вашата банка може да бара од вас да го потврдите вашиот идентитет користејќи 3D-Secure пред да ја одобрат трансакцијата. Ако имате проблеми со 3D-Secure, ве молиме контактирајте со вашата банка.

Вашите ажурирани информации за плаќање ќе се користат за следната наплата на претплатата.

Грешка во плаќањето
Ако добиете грешка или не можете да го зачувате вашиот начин на плаќање, видете Не можам да го променам начинот на плаќање.

Ако ви се наплаќа преку нас (HBO Nordic AB или HBO Europe, s.r.o.), исто така можете да го промените начинот со најава на HBOMax.com/account.

Трети лица даватели на наплата

Чекорите за промена на плаќањето варираат во зависност од давателот на наплата. За да дознаете како да ги промените информациите за плаќање, најдете го вашиот давател на наплата подолу:

Ако имате проблеми да го промените начинот на плаќање, контактирајте со вашиот давател на наплата за помош.

Други прашање за наплата? Видете ги нашите Прашања и одговори за наплата.