Otklonite poteškoće glede usluge HBO Max na televizoru

Poruka „Nije se moguće povezati”
Pokušajte ažurirati aplikaciju HBO Max na svojem televizoru.

Za ostale poteškoće s aplikacijom ili strujanjem, odaberite svoj uređaj s donjeg popisa i isprobajte ostale prijedloge.

Odaberite uređaj kojim se koristite

AirPlay

Za pomoć sa sustavom Airplay idite na stavku Gledaj na TV-u uz AirPlay.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Android TV

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i Android TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na Android TV-u istakni prozor HBO Max te pritisni i zadrži gumb za odabir. Zatim odaberite Prikaži pojedinosti > Ažuriraj.
 • Android TV: Na svojem Android TV-u idite u stavkuPostavke > Sustav > Opis > Ažuriranje sustava > Provjera ažuriranja.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza.

Preuzmite aplikaciju za provjeru brzine veze interneta u trgovini aplikacija Google Play Store i provjerite brzinu (ili ispitajte brzinu preuzimanja na računalu koristeći se istom mrežom na koju je povezan i vaš uređaj Android TV. Navedeno možete učiniti otvaranjem preglednika i upisivanjem „provjeravanje brzine interneta” u tražilicu).

Za prijenos strujanjem videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s (za reprodukciju videozapisa kvalitete 4 Kpreporučujemo brzine veće od 50 Mb/s). Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoje uređaje
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Na uređaju Android TV idite na Postavke > O uređaju > Ponovno pokreni > Ponovno pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.
Očistite predmemoriju i podatke aplikacije
 1. Na svojem uređaju Android TV idite u stavku Postavke > Aplikacije.
 2. Odaberite aplikaciju HBO Maxs popisa aplikacija.
 3. Odaberite Očisti predmemoriju.
 4. Odaberite Očisti podatke.
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.
Deinstalirajte pa ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
 1. Na svojem uređaju Android TV idite u stavkuPostavke > Aplikacije i odaberite HBO Max.
 2. Odaberite stavku Deinstaliraj.
 3. Idite u stavku Aplikacije i pronađite HBO Max.
 4. Odaberite HBO Max, a onda stavku Instaliraj.
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.

Za podrobniju pomoć za vaš uređaj Android TV pogledajte odjeljak Pomoć za uređaj Android TV.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Apple TV

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i Apple TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Otiđite u trgovinu aplikacija i potražite HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, odaberite stavku Ažuriraj.
 • Apple TV: Na svojem Apple TV-u ažuriran otiđite na stavku Postavke > Sustav > Ažuriranja softvera > Ažuriraj softver.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza.

Preuzmite aplikaciju za provjeru brzine veze interneta u Appleovoj trgovini aplikacija App Store i provjerite brzinu (ili ispitajte brzinu preuzimanja na računalu koristeći se istom mrežom na koju je povezan i vaš uređaj Apple TV. Navedeno možete učiniti otvaranjem preglednika i upisivanjem „provjeravanje brzine interneta” u tražilicu).

Za prijenos strujanjem videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s (za reprodukciju videozapisa kvalitete 4 Kpreporučujemo brzine veće od 50 Mb/s). Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoj uređaj Apple TV
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Ponovno pokrenite svoj uređaj Apple TV klikom na stavku Postavke > Sustav > Ponovno pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.
Izbrišite i ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
 1. Na početnom zaslonu istaknite aplikaciju HBO Max.
 2. Pritisnite i držite Dodirnu površinu dvije sekunde pa pritisnite gumb Reproduciraj/Trenutačno zaustavi.
 3. Odaberite stavku Izbriši.
 4. Otvorite trgovinu aplikacija na svojem uređaju Apple TV.
 5. Pronađite aplikaciju HBO Max i odaberite stavku Instaliraj.
 6. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Chromecast

Za pomoć sa sustavom Chromecast idite na stavku Zrcali HBO Max na svoj TV značajkom Chromecast.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Televizor LG

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i LG TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na daljinskom upravljaču za LG TV pritisnite gumb za početnu stranicu i odaberite LG Content Store. Odaberite stavku Aplikacije, a zatim Moje aplikacije. Pronađite i odaberite aplikaciju HBO Max, a zatim stavku Ažuriraj.
 • LG TV: Na daljinskom upravljaču svojeg LG TV-a pritisnite gumb Postavke, zatim idite u stavku Sve postavke > Općenito > Više o ovom televizoru > Provjeri ažuriranja.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza. Provjerite brzinu preuzimanja na računalu koristeći se istom mrežom kao na televizoru LG. Navedeno možete učiniti otvaranjem preglednika i upisivanjem „provjeravanje brzine interneta” u tražilicu.

Za prijenos strujanjem videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s (za reprodukciju videozapisa kvalitete 4 Kpreporučujemo brzine veće od 50 Mb/s). Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoj LG Smart TV
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Isključite svoj televizor LG iz mrežne utičnice.
 3. Pričekajte 20 sekundi, a onda ponovno uključite televizor u mrežnu utičnicu.
 4. Ponovno otvorite HBO Max, prijavite sei pokušajte ponovno prenositi strujanjem.
Izbrišite i ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
 1. Pritisnite tipku Početni zaslon na daljinskom upravljaču svojeg televizora LG.
 2. Pritisnite i zadržite tipku Odaberi(navigacijske tipke) da uđete u način za uređivanje.
 3. Pronađite HBO Max, pritisnite strelicu prema gore na navigacijskim tipkama, a onda odaberite Xkoji se nalazi poviše aplikacije.
 4. Odaberite Da za potvrdu.
 5. Ponovno instalirajte HBO Max (otvorite trgovinu aplikacija LG Content Store i instalirajte HBO Max).
 6. Nakon završene ponovne instalacije odaberite Pokreni,Prijavi se, a zatim pokušajte ponovno prenositi sadržaj stujanjem.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Konzola PlayStation (određene zemlje)

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i konzola PlayStation ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na svojem uređaju PlayStation pobrinite se da je HBO Max istaknut. Pritisnite tipku Mogućnosti na svojem daljinskom upravljaču, a zatim Provjera ažuriranja.
 • Konzola PlayStation: Na uređaju Playstation idite u izbornik Postavke pa odaberite stavku Ažuriranje softvera sustava.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza. Za testiranje brzine veze:

 • Na konzoli PlayStation 4 idite u stavku Postavke > Mreža > Provjera brzine internetske veze.
 • Na konzoli PlayStation 5 idite u stavku Postavke > Mreža > Stanje veze > Vidi stanje veze > Brzina veze.

Za strujanje videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brza veza s preuzimanjem od najmanje 5 Mb/s (PlayStation 5: 50+ Mbps preporučeno za 4K videozapise).

Provjerite status usluge PlayStation na stranici Status usluge PlayStation. Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoju konzolu PlayStation
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Isključite svoju konzolu PlayStation.
 3. Pričekajte 20 sekundi pa ponovno uključite konzolu PlayStation.
 4. Ponovno otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte opet prenositi strujanjem.
Izbrišite i ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
PlayStation 4
 1. U početnom izborniku XMB na svojem uređaju PlayStation idite u stavku TV/Video usluge.
 2. Istaknite HBO Max pa pritisnite tipku Mogućnosti na svojem daljinskom upravljaču.
 3. Odaberite stavku Izbriši.
 4. Ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max (idite u trgovinu aplikacija PlayStation Store i preuzmite aplikaciju HBO Max).
 5. Otvorite HBO Max, prijavite sei pokušajte opet strujati.
PlayStation 5
 1. Na početnom zaslonu za odabir medija na konzoli PlayStation 5 istaknite HBO Max pa pritisnite tipku Mogućnosti na daljinskom upravljaču.
 2. Odaberite stavku Izbriši, a zatim stavku U redu.
 3. Ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max (idite u stavku Sve aplikacije i preuzmite aplikaciju HBO Max).
 4. Otvorite HBO Max, prijavite sei pokušajte opet strujati.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Samsung TV

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i Samsung TV ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na Samsung TV-u otvorite Smart Hub i odaberite Aplikacije > ikona Postavke (gornji desni kut) > Ažuriranja.
 • Samsung TV: Na daljinskom upravljaču za Samsung TV pritisnite gumb Izbornik, zatim odaberite Postavke > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada. Nakon što se završi ažuriranje, otiđite na stranicu Aplikacije i pričekajte pet minuta.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza. Provjerite brzinu preuzimanja na računalu koristeći se istom mrežom kao na televizoru Samsung. Navedeno možete učiniti otvaranjem preglednika i upisivanjem „provjeravanje brzine interneta” u tražilicu.

Za prijenos strujanjem videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s (za reprodukciju videozapisa kvalitete 4 Kpreporučujemo brzine veće od 50 Mb/s). Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoj Samsung TV
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Isključite televizor Samsung iz mrežne utičnice.
 3. Pričekajte 20 sekundi, a onda ponovno uključite televizor u mrežnu utičnicu.
 4. Ponovno otvorite HBO Max, prijavite sei pokušajte ponovno prenositi strujanjem.
Izbrišite i ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
 1. Otvorite stavku Smart Hub.
 2. Za isticanje aplikacije HBO Max koristite se navigacijskim tipkama na svojem daljinskom upravljaču.
 3. Ovisno o vrsti televizora učinite nešto od sljedećeg:
  • Pritisnite i držite tipku Enter na svojem daljinskom upravljaču, odaberite stavku Izbriši, a zatim stavku Da za potvrdu.
  • Pritisnite Dolje na daljinskom upravljaču pa odaberite stavkuUklonipa još jednom stavku Ukloni za potvrdu.
 4. Obavite pretraživanje aplikacije HBO Max.
 5. Odaberite HBO Max za ponovno instaliranje aplikacije.
 6. Po završetku instalacije odaberite stavku Pokreni, prijavi sepa pokušajte opet strujati.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Vodafone TV (određene zemlje)

Aplikacija HBOMax nije dostupna na uređajima Vodafone TV u svim zemljama.

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjeri ažuriranja
 1. Aplikacija HBO Max: Na svojem televizoru Vodafone provjerite postoje li dostupna ažuriranja za HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje, ažurirajte aplikaciju HBO Max na televizoru Vodafone.
 2. Televizor Vodafone: Na televizoru Vodafone otiđite na Postavke > Postavke uređaja > O uređaju > Ažuriranje sustava.
Odjavite se i ponovno pokrenite televizor Vodafone
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Isključite svoj televizora Vodafone iz mrežne utičnice.
 3. Pričekajte 20 sekundi, a onda ponovno uključite televizor u utičnicu.
 4. Ponovno otvorite HBO Max, prijavite sei pokušajte ponovno prenositi strujanjem.
Provjerite brzinu veze

Ako se videozapisi predmemoriraju ili su loše kvalitete, uzrok može biti slaba ili nestabilna internetska veza. Provjerite brzinu preuzimanja na računalu koristeći se istom mrežom kao na televizoru Vodafone. Navedeno možete učiniti otvaranjem preglednika i upisivanjem „provjeravanje brzine interneta” u tražilicu.

Za strujanje videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s. Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Konzola Xbox (određene zemlje)

Možda ćete morati isprobati više od jednog rješenja kako biste riješili problem.

Provjerite status usluge za Xbox

Provjerite status usluga HBO Max i Xbox na stranci Status usluge za Xbox.

Provjeri ažuriranja

Prvo provjerite jesu li vaša pretplata HBO Max i konzola Xbox ažurirani.

 • Aplikacija HBO Max: Na uređaju Xbox otiđite na stavku Moje igre i aplikacije, istaknite HBO Max pa pritisnite tipku Izbornik na svojem daljinskom upravljaču i odaberite stavku Upravljaj aplikacijom za instaliranje ažuriranja (ako su dostupna).
 • Konzola Xbox: Na uređaju Xbox idite u stavkuPostavke > Sustav > Ažuriranja > Ažuriranje konzole.

Zatim otvorite HBO Max i pokušajte opet strujati.

Odjavite se i ponovno pokrenite svoju konzolu
 1. Odjavite se iz HBO Maxa.
 2. Pritisnite tipku Xboxna svojem daljinskom upravljaču pa odaberite Ponovno pokreni konzolu > Ponovno pokreni.
 3. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.
Provjerite brzinu veze

Za provjeru brzine veze idite u stavkuOtklanjanje poteškoća glede povezivanja na svojoj konzoli Xbox i pokrenite provjeru brzine.

Za prijenos strujanjem videozapisa u visokoj razlučivosti potrebna vam je brzina preuzimanja od najmanje 5 Mb/s (za reprodukciju videozapisa kvalitete 4 Kpreporučujemo brzine veće od 50 Mb/s). Za podrobniju pomoć pogledajte odjeljak HBO Max radi stanke ili predmemorira.

Deinstalirajte pa ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max
 1. Idite u stavkuMoje igre i aplikacije.
 2. Istaknite HBO Max pa pritisnite tipku Izbornik na svojem daljinskom upravljaču.
 3. Odaberite stavku Deinstaliraj.
 4. Ponovno instalirajte aplikaciju HBO Max (idite u stavku Aplikacije i preuzmite HBO Max).
 5. Otvorite HBO Max, prijavite se i pokušajte ponovno prenositi sadržaj strujanjem.

I dalje vam treba pomoć?

Zabilježite poruku ili kôd pogreške na zaslonu (ako je primjenjivo) i uključite je kada nam se budete obraćali.

Uređaj nije naveden? Otiđite na stavku Podržani uređaji.