Kreirajte listu onoga što želite da gledate

Moja lista je odličan način da pratite serije i filmove koje želite da gledate. Kada pronađete nešto što želite kasnije da pogledate, možete to dodati u Moju listu. Na ovaj način možete brzo pronaći nešto da gledate. Svaki profil ima svoju listu.

Gde je Moja lista?
 • Bilo koji uređaj: Na početnom ekranu, pronađite red Moja lista.
 • Telefon ili tablet: Odaberite svoj profil (gore desno).
 • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno) i onda Moje stvari.
 • TV uređaji: Odaberite svoj profil (gore levo).

Gde je Moja lista?  Proverite da li ste prijavljeni i pokušajte nešto da dodate u Moju listu.

Vodafone TV TiVo set
Aplikacija HBO Max na Vodafone TV TiVo setu ne podržava Moju listu.
Dodaj naslove u Moju listu
 • TV uređaj, telefon ili tablet: Izaberite film, seriju ili epizodu i potom odaberite ikonu +.
 • Računar: Pređite mišem preko naslova i kliknite na +.

Ako je nešto već na Mojoj listi, videćete ikonu za znak potvrde (oznaka potvrde).

Napomena  Ako ne vidite ikonu +, proverite da li ste prijavljeni.

Dodaj seriju u Moju listu

Ako želite da gledate više od nekoliko epizoda serije, onda treba da dodate seriju u Moju listu umesto da dodajete pojedinačne epizode. Na ovaj način možete brzo da nastavite sa gledanjem gde ste stali.

Da biste dodali seriju:

 1. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Odaberite ikonu Serija (TV, donja ivica).
  • Računar: Odaberite Serije (gore levo).
  • TV uređaj: Na početnom ekranu, pomerajte se nalevo i odaberite ikonu za Seriju (TV, leva ivica).
 2. Izaberite seriju (npr. Sopranovi), onda odaberite ikonu +.

Ako se serija već nalazi na Mojoj listi, videćete ikonu za znak potvrde (oznaka potvrde).

Uklonite naslove iz Moje liste
 • Bilo koji uređaj: Na početnom ekranu, pronađite red Moja lista. Onda, izaberite stavku koju želite da uklonite, i potom odaberite ikonu znaka potvrde (oznaka potvrde).
 • Telefon ili tablet: Kliknite na svoj profil (gore desno) i onda prevucite nalevo na stavci koju želite da uklonite, onda kliknite na X. Da uklonite više stavki, kliknite na ikonu Izmeni (papir i olovka). Dodirnite X pored stavke koju želite da uklonite, ili Obriši sve da biste sve uklonili.
 • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno), onda Moje stvari i Izmeni. Kliknite na X na stavke koje želite da uklonite ili odaberite Obriši sve da biste sve uklonili.
 • TV uređaji: Odaberite ikonu vašeg profila (gore levo) i onda odaberite Uredi. Dodirnite stavku(e) koju želite da uklonite, ili Obriši sve da biste sve uklonili.

Kada završite sa uređivanjem, odaberite Gotovo.

Pogledajte šta je u Mojoj listi
 • Bilo koji uređaj: Na početnom ekranu, pronađite red Moja lista.
 • Telefon ili tablet: Odaberite svoj profil (gore desno).
 • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno) i onda Moje stvari.
 • TV uređaji: Odaberite svoj profil (gore levo).

Sada možete da se pomerate kroz naslove koje ste dodali u Moja lista. Ako Moja lista nije dostupna, proverite da li ste prijavljeni.

Promenite redosled stavki u Mojoj listi

Naslovi koje ste nedavno gledali se, po podrazumevanom podešavanju, pojavljuju prvi na Mojoj listi. U nastavku sledi kako da promenite redosled sortiranja:

 1. Postupite na sledeći način:
  • Telefon ili tablet: Odaberite svoj profil (gore desno).
  • Računar: Odaberite svoj profil (gore desno) i onda Moje stvari.
  • TV uređaji: Odaberite svoj profil (gore levo).
 2. Odaberite redosled sortiranja: Najnovije u Moju listu, Naslovi od A do Š, ili Naslovi od Š do A.
Zašto naslovi nedostaju u Mojoj listi?
 • Serije i filmovi ostaju u Mojoj listi sve dok ih ne uklonite ili više ne budu dostupni. Ako nešto nedostaje u Mojoj listi, upotrebite opciju Pretraži da biste proverili da li su serija ili film još uvek dostupni u HBO Max.
 • Svaki profil ima svoju Moju listu. Ako nedostaju naslovi, proverite koji profil je aktivan.
Pretplatnici za HBO GO ili HBO Portugal
Vaša podešavanja za HBO, kao što su Moja lista i Nastavi gledanje, nisu dostupni za HBO Max.