Порака „Содржината не е достапна“

Ако добиеш порака за грешка „Содржината не е достапна“ кога се обидуваш да гледаш нешто, обиди се со следниве чекори:

Чекор 1: Гледај друга емисија или филм

Гледај друга емисија или филм на истиот уред.

Ако ја добиеш истата грешка, избери го уредот што го користиш подолу и обиди се со чекорите за решавање проблеми:

Во спротивно, обиди се со следниот чекор.

Чекор 2: Обиди се со друг уред

Обиди се да ја гледаш емисијата или филмот што не можеш да ги гледаш на друг поддржан уред.

Ако ја добиеш истата грешка, кажи ни која епизода или филм не можеш да ја гледаш. За да го направиш ова, користи го нашиот формулар Контактирај со нас (Избери тема, а потоа избери Е-пошта).