Управување со уреди преку мојата сметка

Можете да видите листа на уреди на коишто сте се најавиле со вашата сметка (видете ги чекорите подолу). Нема ограничување за бројот на уреди што можете да ги користите со вашата сметка, меѓутоа, бројот на истовремени стримувања е ограничен.

Кој уред го користите?

За да управувате со уредите преку телефон или таблет:

 1. Отворете HBO Max на телефонот или таблетот.
 2. Допрете го вашиот профил (горе десно), а потоа иконата Поставки️ (запченик, горе десно).
 3. Допрете или одете на Уреди. Допрете Управување со уреди (ако е достапно). (Само профилите За возрасни можат да управуваат со уреди.)
 4. Тука можете да видите листа на уреди на коишто се користела вашата сметка, заедно со времето кога се Последно користени. Уредите се додаваат автоматски на оваа листа кога ќе се најавите на некој уред.
 5. Отстранете ги сите уреди што не ги користите или поседувате повеќе. Да го направите ова, допрете X за да се одјавите од уредот.

За да управувате со уредите преку вашиот компјутер:

 1. Одете на HBOMax.com на компјутерот и најавете се.
 2. Изберете го вашиот профил (горе десно), изберете Поставки, а потоа одете надолу на Уреди.
 3. Изберете Управување со уреди (Управување со уреди е достапно само со профили за возрасни).
 4. Тука можете да видите листа на уреди на коишто се користела вашата сметка, заедно со времето кога се Последно употребени. Уредите се додаваат автоматски на оваа листа кога ќе се најавите на некој уред.
 5. Отстранете ги сите уреди што не ги користите или поседувате повеќе. Да го направите ова, кликнете на X да се одјавите од уредот.
Важно
Ако мислите дека вашата сметка се користи без ваша дозвола, видете Прекини несакано користење на твојата сметка.

Најава на нов уред

Кога ќе се најавите на сметката на нов уред, ќе добиете е-пошта со следниве детали:

 • Тип на уред
 • Каде (приближна локација на уредот)
 • Кога (датум и време)

Ако не го препознавате уредот, препорачуваме да ја промените лозинката и да се одјавите од сите уреди. За да дознаете како да го направите ова, видете Прекини несакано користење на твојата сметка.