Poruka da je usluga HBO Max nedostupna

Usluga HBO Max dostupna je u određenim europskim zemljama, Latinskoj Americi, na Karibima i u Sjedinjenim Američkim Državama. Popis zemalja nalazi se u odjeljku Gdje je dostupna usluga HBO Max?

Ako se nalaziš na nekom od navedenih područja i prikaže ti se poruka „Usluga HBO Max nije dostupna na tvom području, tvoja je IP adresa možda blokirana ili pogrešno prepoznata kao da se nalazi izvan područja dostupnosti usluge HBO Max. Za otklanjanje poteškoće isprobaj sljedeće korake:

Prvi korak: Odblokiraj svoju IP adresu

  • Onemogući svoj VPN i proxy ili uslugu anonimizacije da spriječiš blokadu IP adrese.

Drugi korak: Ponovno pokreni mrežne uređaje

Pokušaj ponovno pokrenuti modem i usmjernik. Navedeno možeš učiniti na sljedeći način:

  1. Isključi uređaj ili prekini napajanje uređaja na kojem upotrebljavaš uslugu HBO Max.
  2. Isključi iz napajanja mrežne uređaje (modem, usmjernik i sl.).
  3. Pričekaj 30 sekundi.
  4. Ponovno uključi napajanje modema i pričekaj da se poveže s internetom (približno minutu).
  5. Ponovno uključi napajanje usmjernika i pričekaj da se poveže s internetom.
  6. Ponovno uključi uređaj na kojem upotrebljavaš uslugu HBO Max.
  7. Otvori HBO Max i pokušaj gledati neki sadržaj.

Treći korak: Obrati se svom davatelju internetskih usluga

Ako si onemogućio/la VPN i proxy te uslugu anonimizacije, obrati se svom davatelju internetskih usluga za pomoć.

Četvrti korak: Obrati nam se

Ako se poruka o nedostupnosti usluge na području nastavi pojavljivati, prikupi sljedeće podatke i obrati nam se:

  • Naziv davatelja internetskih usluga
  • Tvoja IP adresa (za prikaz ovog podatka otvori preglednik i upiši „koja je moja IP adresa”)