Rešavanje problema sa HBO Max na TV uređaju

Za druge probleme u aplikacijama ili u vezi sa strimingom, odaberi uređaj ispod i pokušaj da primeniš jedno od ponuđenih rešenja.

Odaberi uređaj koji koristiš

Android TV

Ako imaš problem sa strimingom, evo nekih stvari koje možeš pokušati:

Ažuriraj softver

 1. Na Android TV uređaju označi HBO Max, i onda pritisnite i zadržite dugme za izbor. Onda, odaberi Prikaz detalja > Ažuriraj (ako je dostupno).
 2. Ažuriraj svoj Android TV uređaj. Da to uradiš, idi u Podešavanja > Sistem > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema > Potražite ažuriranja.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza.

Preuzmi aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Google Play prodavnice i testiraj brzinu veze (ili testiraj brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu kao i Android TV uređaj. Da to uradiš, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“).

Za gledanje HD video snimka potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Odjavi se i ponovo pokreni uređaj

 1. Odjavite se sa HBO Max.
 2. Na vašem Android TV uređaju, idi u Podešavanja > Informacije > Ponovo pokreni > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavite se i ponovo pokušaj da gledaš.

Očisti keš i podatke aplikacije

 1. Na svom Android TV-u, idi u Podešavanja > Aplikacije.
 2. U listi aplikacija izaberi HBO Max.
 3. Izaberi Obriši keš.
 4. Izaberi Obriši podatke.
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš.

Deinstaliraj i ponovo instaliraj HBO Max

 1. Na svom Android TV-u, idi u Podešavanja > Aplikacije i izaberi HBO Max.
 2. Izaberi Deinstaliraj.
 3. Idi u Aplikacije i pronađi HBO Max.
 4. Izaberi HBO Max i onda odaberi Deinstaliraj.
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.

Za dodatnu pomoći u radu sa Android TV-om, vidi Pomoć za Android TV.

Apple TV

Ako imaš problem sa strimovanjem, evo šta da pokušaš:

Ažuriraj softver

 1. Proveri da li imaš najnoviju verziju aplikacije HBO Max. Da to uradiš, idi u App Store i potraži HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, odaberi Ažuriraj.
 2. Proveri da li je softver Apple TV uređaja ažuriran - otvori Podešavanja > Sistem > Ažuriranja softvera > Ažuriraj softver.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza.

Preuzmi aplikaciju za testiranje brzine interneta iz Apple App Store i testiraj brzinu vaše veze (ili testiraj brzinu preuzimanja na računaru povezanom na istu mrežu na kojoj je Apple TV uređaj. Da to uradiš, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“).

Za gledanje HD video snimka, potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili koči.

Odjavi se i ponovo pokreni Apple TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Ponovo pokreni Apple TV uređaj tako što ćeš otići u Podešavanja > Sistem > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.

Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max

 1. Na početnom ekranu, označi aplikaciju HBO Max.
 2. Pritisni i drži ekran dve sekunde i potom pritisni dugme Pusti/Pauza.
 3. Odaberi Izbriši.
 4. Otvori App Store na Apple TV uređaju.
 5. Pronađi aplikaciju HBO Max i odaberi Instaliraj.
 6. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.
LG TV

Ako imaš problem sa gledanjem sadržaja, evo šta možeš da pokušaš:

Ažuriraj HBO Max

Pogledaj da li postoji ažuriranje za HBO Max. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Otvori LG Content Store na LG televizoru.
 2. Izaberi Aplikacije.
 3. Izaberi Moje aplikacije.
 4. Pronađi i izaberi HBO Max, onda izaberite Ažuriraj.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i LG TV. Da to uradiš, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za gledanje HD video snimka, potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili koči.

Odjavi se i ponovo pokreni LG TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključi LG TV.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV.
 4. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.

Ažuriraj LG TV.

Ažuriraj firmver za LG TV. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Pritisni dugme Podešavanja na daljinskom upravljaču LG televizora.
 2. Izaberi Sva podešavanja > Opšte > Informacije o ovom televizoru > Proveri da li postoje ažuriranja. Ako je dostupno ažuriranje, prati korake za preuzimanje i instaliraj ga.

Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max

 1. Pritisni dugme Početak na daljinskom upravljaču LG televizora.
 2. Pritisni i zadrži dugme Izaberi (na sredini D-pada) da uđeš u režim uređivanja.
 3. Pronađi HBO Max, onda pritisni D-pad na gornjoj strani i izaberi X iznad aplikacije.
 4. Izaberi Da da potvrdiš.
 5. Ponovo instaliraj HBO Max (otvori LG Content Store i instaliraj HBO Max).
 6. Kada se završi ponovno instaliranje, odaberi Pokreni, zatim prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.
PlayStation konzola (u određenim zemljama)

Ako imaš problem sa gledanjem, evo šta možeš da pokušaš:

Ažuriraj softver

Idi u meni Podešavanja i odaberi Ažuriraj sistemski softver. Onda otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš nešto.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza.

 • Za gledanje HD video snimka, potrebna je veza velike brzine sa minimalnom brzinom preuzimanja od 5 Mbps.
  • Na svom PlayStation 4, idi u Podešavanja > Mreža > Testiranje internet veze.
  • Na svom PlayStation 5, idi u Podešavanja > Mreža > Status veze > Prikaz statusa mreže > Brzina veze.
 • Status usluge PlayStation proveri na Stranica statusa PlayStation.

Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili koči.

Odjavi se i ponovo pokreni PlayStation

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključi PlayStation konzolu.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi PlayStation.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.

Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max

PlayStation 4

 1. U početnom meniju XMB na PlayStation, idi u TV/Video usluge.
 2. Označi HBO Max i onda pritisni dugme Opcije na kontroloru.
 3. Izaberi Izbriši.
 4. Ponovo instaliraj HBO Max (idi u PlayStation Store i preuzmi HBO Max).
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.

PlayStation 5

 1. Na početnom ekranu Media na PlayStation 5, označi HBO Max i onda pritisni dugme Opcije na kontroloru.
 2. Izaberi Izbriši, a onda OK..
 3. Ponovo instaliraj HBO Max (idi u Sve aplikacije i preuzmi HBO Max).
 4. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da pustiš nešto.
Samsung TV

Ako imaš problem sa gledanjem, evo šta možeš da pokušaš:

Ažuriraj HBO Max

Pogledaj da li postoji ažuriranje aplikacije za HBO Max. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Otvori funkciju Smart Hub na Samsung TV-u.
 2. Izaberi Aplikacije.
 3. Izaberi ikonu Podešavanja (gornji desni ugao).
 4. IzaberitAžuriranja.
 5. Pronađi i izaberi HBO Max, onda izaberi Ažuriraj.
 6. Otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš nepšto.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Samsung TV. Da to uradiš, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za gledanje HD video snimka, potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili koči.

Odjavi se i ponovo pokreni Samsung TV

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključite Samsung TV.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš nešto.

Ažuriraj Samsung TV

Ažuriraj firmver za Samsung TV. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Pritisni dugme Meni na daljinskom upravljaču Samsung TV-a.
 2. Izaberi Podešavanja > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada. Tvoj televizor će se ponovo pokrenuti i videćeš poruku kada se završi ažuriranje.

Po završetku ažuriranja, ažuriraj Smart Hub:

 1. Otvori funkciju Smart Hub i idi na stranicu Aplikacije.
 2. Ostani na stranici Aplikacije 5 minuta.
 3. Ponovo otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš nešto.

Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max

 1. Otvori funkciju Smart Hub.
 2. Pomoću tastera za navigaciju na daljinskom upravljaču osnači HBO Max.
 3. Postupi na sledeći način zavisno od tvog TV uređaja:
  • Pritisni i drži taster Enter na daljinskom upravljaču, odaberi Izbriši, a onda izaberi Da da potvrdi brisanje.
  • Na daljinskom upravljaču pritisni Dole, odaberi Ukloni, onda ponovo Ukloni da potvrdiš.
 4. Potraži HBO Max.
 5. Izaberi HBO Max i ponovo instalira aplikaciju.
 6. Kada se završi instaliran, izaberite Izvrši, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš nešto.
Vodafone TV (u određenim zemljama)

Aplikacija HBO Max nije dostupna na Vodafone TV uređajima u svim zemljama.

Ažuriraj softver

 1. Proveri da li postoji ažuriranje za HBO Max.
 2. Ažuriraj softver za Vodafone TV tako što ćeš otići u Podešavanja > Podešavanja uređaja > Osnovni podaci > Ažuriranje sistema.

Prijavite se i ponovo pokreni

 1. Odjavljivanje sa HBO Max
 2. Isključi iz struje Vodafone TV uređaj.
 3. Sačekaj 20 sekundi i ponovo uključi TV uređaj.
 4. Ponovo otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš nešto.

Testiraj brzinu veze

Ako video koči ili je lošeg kvaliteta, uzrok može da bude spora ili nedosledna internet veza. Testiraj brzinu preuzimanja sa računara na istoj mreži na kojoj je i Vodafone TV. Da to uradiš, otvori pregledač i potraži „Testiranje brzine interneta“.

Za gledanje HD video snimka, potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps. Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili koči.

Xbox konzola (u određenim zemljama)

Ako imaš problem sa gledanjem, evo šta možeš da pokušaš:

Proveri status usluge Xbox

Proveri status HBO Max i usluge Xbox na Stranici statusa Xbox.

Ažuriraj softver

 1. Idi u Podešavanja > Sistem > Ažuriranja > Ažuriranje konzole da proveriš da li postoje ažuriranja za tvoju Xbox konzolu.
 2. Idi u Moje igre i aplikacije, označi HBO Max, i onda pritisni dugme Meni na kontroloru i izaberi Upravljaj aplikacijom da ažuriraš aplikacijue (ako je dostupno).
 3. Otvori HBO Max i pokušaj ponovo da gledaš nešto.

Odjavi se i ponovo pokreni konzolu

 1. Odjavljivanje sa HBO Max.
 2. Pritisni dugme Xbox kontroloru i izaberi Ponovo pokreni konzolu > Ponovo pokreni.
 3. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš nešto.

Testiraj brzinu veze

Da testiraš brzinu veze, idi u Rešavanje problema sa vezom Xbox-a i izvrši testiranje brzine za Xbox.

Za gledanje HD video snimka, potrebna je minimalna brzina preuzimanja od 5 Mbps (50+ Mbps se preporučuje za 4k video). Za dodatnu pomoć pogledaj HBO Max pauzira ili baferuje.

Izbriši i ponovo instaliraj HBO Max

 1. Idi u Moje igre i aplikacije.
 2. Označi HBO Max i onda pritisni dugme Meni na kontroloru.
 3. Izaberi Deinstaliraj.
 4. Ponovo instaliraj HBO Max (idi u Aplikacije i preuzmi HBO Max).
 5. Otvori HBO Max, prijavi se i ponovo pokušaj da gledaš nešto.