Sve o dječjim profilima

Postoje dvije vrste profila: odrasli i dječji. Na računu možeš imati do pet (5) profila. Možeš izraditi dječji profil za svako dijete uz roditeljsku zaštitu kojom se ograničava sadržaj koji se smije gledati.

Zašto izraditi dječje profile?

 • Roditeljska zaštita. Možeš ograničiti što tvoje dijete smije gledati na temelju ocjena sadržaja.
 • Na početnoj stranici Djeca navedeni su serije i filmovi na temelju dobi tvog djeteta. Mlađa djeca (od 2 do 9 god.) mogu otkriti naslove ako odaberu sliku omiljenog lika (npr. Elmo ili Scooby Doo).
 • Tvoje dijete ima vlastiti Moj popis i popis Nastavi gledati.
 • Možeš upotrijebiti PIN da se djetetu onemogući prebacivanje na profil Odrasli.

Kad je aktivan dječji profil…

 • Vidjet ćeš iskustvo početnog zaslona Djeca, a izbornik Pregled uključuje sadržaj za djecu. Serije i filmovi koji se ne smiju gledati (kako je navedeno u roditeljskoj zaštiti profila) pojavljuju se s ikonom lokota (zatvoreni lokot) i ne mogu se reproducirati.
 • Rezultati pretraživanja uključuju samo serije i filmove koji se u tom profilu smiju gledati (u skladu s roditeljskom zaštitom tog profila).
 • Možeš preuzimati serije i filmove na telefon ili tablet, ali samo sadržaj odobren roditeljskom zaštitom tog profila.
 • Neke postavke nisu dostupne. Dječji profili nemaju pristup značajkama upravljanja računom, na primjer: račun (koji uključuje e-mail adresu i lozinku), informacije o pretplati, upravljanje uređajima, roditeljska zaštita i obavijesti.
Dodavanje dječjeg profila (roditeljska zaštita)

Izradi dječji profil za svoje dijete uz roditeljsku zaštitu. To možeš učiniti na sljedeći način:

 1. Odaberi svoj profil (gornji lijevi kut na televizorima, gornji desni kut na drugim uređajima).
 2. Odaberi stavku Promijeni profile.
 3. Odaberi Dodaj dijete (ili + dijete na televizorima). Ako nemaš PIN za svoj račun, morat ćeš ga kreirati.
 4. Učini nešto od navedenog:
  • Telefon ili tablet : Dodirni ikonu Kamera (fotoaparat) pa odaberi mogućnost snimanja fotografije i prenesi fotografiju ili odaberi lik. Zatim odaberi boju te upiši djetetovo ime i datum rođenja (mjesec i godina).
  • TV ili računalo: Upiši djetetovo ime i datum rođenja (mjesec i godina) te odaberi boju (profilnu fotografiju možeš dodati kasnije).
 5. Odaberi stavku Dalje.
 6. Odaberi ocjenu sadržaja koji tvoje dijete smije gledati (npr. za TV serije možeš odabrati maksimalnu ocjenu TV-Y7, a za filmove možeš odabrati G). Filmovi i serije koji imaju ocjene sadržaja više od onih koje odabereš ne mogu se gledati u tom profilu. (Preporučuju se zadane postavke i temelje se na upisanom datumu rođenja).
 7. Odaberi stavku Spremi.

Za uređivanje dječjeg profila ili promjenu roditeljske zaštite dječjeg profila, pogledaj Uređivanje profila.

Funkcija roditeljska zaštita ne radi?
 • Provjeri jesu li postavljena ograničenja na tvom uređaju (npr. u sustavu iOS provjeri Ograničenja sadržaja). Ako tvoj uređaj ima roditeljsku zaštitu koja je ograničenija (u odnosu na ono što si postavio na HBO Max), HBO Max slijedit će roditeljsku zaštitu postavljenu na tvom uređaju.
 • HBO Max ne slijedi roditeljsku zaštitu postavljenu s TV operatorom.
Prebacivanje na dječji profil

Evo kako se prebaciti na dječji profil:

 1. Odaberite svoj profil (gornji lijevi kut na televizorima, gornji desni kut na drugim uređajima).
 2. Odaberi stavku Prebaci profil.
 3. Odaberi dječji profil (profil s ikonom lokota (zatvoreni lokot)).
Zaključan ili otključan lokot
Ikona zaključanog lokota (zatvoreni lokot) znači da tvoje dijete ne može prebacivati profile (potreban je PIN), a otključan lokot (otvoreni lokot) znači da može. Za više informacija, nastavi u sljedeći odjeljak.

Traženje PIN-a za prebacivanje profila

Kad prvi put izradiš dječji profil, od tebe se traži kreiranje PIN-a za račun. Prema zadanim postavkama dijete ne može urediti profil ili promijeniti profil bez upisivanja tog PIN-a. Možeš promijeniti PIN bilo kad.

Za stariju djecu možeš isključiti traženje PIN-a tijekom prebacivanja profila. To možeš učiniti na sljedeći način:

 1. Odaberite svoj profil (gornji lijevi kut na televizorima, gornji desni kut na drugim uređajima).
 2. Odaberi stavku Prebaci profil.
 3. Odaberi stavku Upravljaj profilima.
 4. Odaberi profil svog djeteta. Dječji profili imaju ikonu lokota (zatvoreni lokot).
 5. Upiši svoj PIN i odaberi stavku Enter.
  Napomena   Ako imaš teškoća pri upisivanju PIN-a, pritisni gumb Odaberi ili OK na daljinskom upravljaču za uključivanje zaslonske tipkovnice.
 6. Poništi oznaku u potvrdnom okviru Traži PIN za promjenu profila i odaberi Spremi (možda budeš morao pomicati da vidiš tu mogućnost).

Zaslon Tko gleda

Kad otvoriš HBO Max, događa se sljedeće:

 • TV ili računalo: Ako je zadnji upotrijebljeni profil bio Djeca, HBO Max se pokreće unutar tog profila. Ako je zadnji upotrijebljeni profil bio profil Odrasli, HBO Max se pokreće uz prikaz zaslona Tko gleda.
 • Telefon ili tablet: HBO Max uvijek se pokreće u zadnje upotrijebljenom profilu (ne prikazuje se zaslon Tko gleda).
Ocjene

Ocjene su smjernice o primjerenosti epizoda i filmova na HBO Max za određenu dob. Ocjena zrelosti za epizodu ili film pojavljuje se:

 • Na stranici s pojedinostima za epizodu ili film.
 • U gornjem lijevom kutu kad prvi put počneš reproducirati epizodu ili film.

Možeš izabrati između šest filmskih i televizijskih ocjena:

 • Sve  Prikladno za sve dobne skupine
 • 7+   Preporučuje se za 7 godina i starije
 • 10+   Preporučuje se za 10 godina i starije
 • 13+   Preporučuje se za 13 godina i starije
 • 16+   Preporučuje se za 16 godina i starije
 • 18+   Prikladno za 18 godina i starije
Putovanja

Kad putuješ u zemlje u kojima je dostupna usluga HBO Max, tvoja se roditeljska zaštita i dalje primjenjuje. Serije i filmovi ocjenjuju se na temelju lokalnog sustava ocjenjivanja koji se može razlikovati od ocjena u tvojoj zemlji. Za više informacija, pogledaj odjeljak Gledaj HBO Max na putovanju.

Početni zaslon Djeca

Kad je odabran dječji profil, vidjet ćeš iskustvo početnog zaslona Djeca i serije i filmove na temelju djetetove dobi (datum rođenja u profilu). Početni zaslon uključuje i stavke Nastavite gledati i Moj popis.

Početni zaslon za dječje profile personaliziran je na temelju djetetove dobi. Postoje četiri različita iskustva početnog zaslona:

 • Mala djeca: 2 – 5 godina
 • Velika djeca: 6 – 9 godina
 • Predadolescenti: 10 – 12 godina
 • Tinejdžeri: 13 – 17 godina

Početni zaslon za malu djecu i veliku djecu (2– 9 godina) uključuje redak likova iz serija i filmova na HBO Max. Na taj način djeca mogu otkriti naslove s omiljenim likom ako odaberu njegovu fotografiju (npr. Elmo ili Scooby Doo).

Djeca (i odrasli!) mogu dodati profilnu fotografiju ili lik svom profilu. Za više informacija, pogledaj Dodavanje profilne fotografije.