Forhindre børn i at skifte profil

Du kan oprette en børneprofil for hvert af dine børn og indstille forskellige forældrekontroller for hvert barn. På den måde ser dine børn de serier og film, som du finder passende.

Som standard kan dit barn ikke skifte fra sin profil til en anden profil uden at indtaste den pinkode, som du har indstillet. Hvis dit barn forsøger at skifte til en anden profil eller redigere deres profil, bliver barnet bedt om at indtaste pinkoden. Du kan ændre din pinkode når som helst ved at gå til Forældrekontrol.

Hvem ser med

Herunder beskrives, hvad der sker, når du åbner HBO Max:

 • Tv eller computer: Hvis den seneste anvendte profil var en børneprofil, bruger HBO Max denne profil. Hvis den seneste anvendte profil var en voksenprofil, vises skærmbilledet "Hvem ser med?", når du åbner HBO Max.
 • Telefon eller tablet: HBO Max åbner altid med den seneste anvendte profil (du ser ikke skærmen "Hvem ser med?").

Kræv ikke en pinkode for at skifte profil

For større børn kan du slå pinkoden fra, når der skiftes profil. Sådan gør du:

 1. Gør en af følgende ting:
  • Tv-apparat: Vælg dit profilikon i øverste venstre hjørne.
  • Telefon eller tablet: Vælg ikonet Profil (nederste kant på telefoner, venstre kant på tablets).
  • Computer: Vælg dit profilikon i øverste højre hjørne.
 2. Vælg Skift profiler.
 3. Vælg Administrer profiler.
 4. Vælg dit barns profil. Børneprofiler har et låseikon.
 5. Indtast din pinkode, og vælg Enter.
  Bemærk  Hvis du har problemer med at indtaste din pinkode, skal du trykke på knappen Vælg eller OK på fjernbetjeningen for at åbne tastaturet på skærmen.
 6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Kræv pinkode for at skifte profil, og vælg derefter Gem (du skal muligvis rulle for at se denne indstilling).