Služba HBO Max sa načítava pomaly, ukladá sa do vyrovnávacej pamäte alebo sa pozastavuje

Prehrávanie videa môže ovplyvniť mnoho faktorov vrátane šírky pásma siete, rýchlosti pripojenia a dostupnej pamäte v zariadení.

Ktoré zariadenie používate?

Ak sa video často ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo je nekvalitné, vyskúšajte nasledujúce možnosti:

Otestujte rýchlosť pripojenia
 • Android: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • iOS: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s.

Aktualizujte aplikáciu HBO Max

Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie HBO Max:

 • Android: Otvorte vo svojom zariadení so systémom Android obchod Play Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, ťuknite na možnosť Aktualizovať.
 • iOS: Otvorte vo svojom zariadení Apple obchod App Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, ťuknite na možnosť Aktualizovať.
Streamovanie pomocou siete Wi-Fi

Ak používate mobilné dátové pripojenie, pripojte sa k bezdrôtovej sieti a zistite, či sa prehrávanie zlepší (prejdite v zariadení do ponuky Nastavenia a pripojte sa k sieti Wi-Fi).

Znížte aktivitu v sieti

Ak používajú rovnakú sieť aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyčlení čo najväčšia šírka pásma na streamovanie služby HBO Max.

Odhláste sa a reštartujte zariadenia
 1. Odhláste sa zo služby HBO Max. Ťuknite na ikonu profilu (dolný okraj na telefónoch, ľavý okraj na tabletoch), na ikonu Nastavenia (vľavo hore), potom prejdite nadol a ťuknite na možnosť Odhlásiť sa.
 2. Vypnite telefón alebo tablet s aplikáciou HBO Max.
 3. Odpojte sieťové zariadenia (modem, router atď.) od napájania.
 4. Počkajte 30 sekúnd.
 5. Opätovne pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne jednu minútu).
 6. Opätovne pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 7. Zapnite telefón alebo tablet. Potom otvorte aplikáciu HBO Max, prihláste sa a skúste streamovať.
Skúste iné zariadenie

Vyskúšajte streamovanie služby HBO Max na inom podporovanom zariadení. Zistíte tak, či sa problém týka siete alebo konkrétneho zariadenia.

Ak sa video často ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo je nekvalitné, vyskúšajte nasledujúce možnosti:

Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte svoje internetové pripojenie a uistite sa, že máte minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. Na tento účel otvorte prehliadač a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“. Ak rýchlosť sťahovania nespĺňa minimálne požiadavky, obráťte sa na poskytovateľa internetu a vyriešte problémy s rýchlosťou pripojenia.

Skontrolujte prehliadač

Uistite sa, že používate jeden z podporovaných prehliadačov.

Ak je váš prehliadač podporovaný, aktualizujte ho na najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, ako postupovať, vyhľadajte na internete „aktualizovať“ + názov svojho prehliadača (napr. aktualizovať prehliadač Chrome).

Vyskúšajte iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač. Ak môžete videá bez problémov prehrávať v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

 • Uistite sa, že sú povolené súbory cookie tretích strán.
 • Vypnite softvér na blokovanie reklám.
 • Vypnite súkromné prehliadanie alebo režim inkognito.
 • Zakážte doplnky, rozšírenia a prídavné moduly prehliadača.

Zatvorte a opätovne otvorte prehliadač a potom skúste video prehrať znovu.

Znížte aktivitu v sieti

Ak používajú rovnakú sieť aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyčlení čo najväčšia šírka pásma na streamovanie služby HBO Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte počítač a sieťové zariadenia. Tu je postup:

 1. Odhláste sa zo služby HBO Max. Odhlásite sa tak, že vyberiete svoj profil (vpravo hore) a možnosť Odhlásiť sa.
 2. Zatvorte všetky aplikácie a reštartujte počítač.
 3. Odpojte sieťové zariadenia (modem, router atď.) od napájania.
 4. Počkajte 30 sekúnd.
 5. Opätovne pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne jednu minútu).
 6. Opätovne pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 7. Zapnite počítač, prejdite na stránku HBOMax.com a prihláste sa. Potom skúste znovu streamovať.
Skúste káblové pripojenie

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, skúste použiť káblové pripojenie k počítaču. Urobíte to tak, že pripojíte počítač k smerovaču pomocou ethernetového kábla.

Uistite sa, že všetky káble k sieťovým zariadeniam (modem, smerovač atď.) sú pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže zhoršiť signál.

Ďalšie riešenia problémov s prehliadačom

Ak sa video často ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo je nekvalitné, vyskúšajte nasledujúce možnosti:

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa video často ukladá do vyrovnávacej pamäte alebo je nekvalitné, otestujte rýchlosť internetového pripojenia:

 • Android TV: Prejdite na Android TV do časti Aplikácie a stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu, pomocou ktorej otestujete rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť z počítača v rovnakej sieti). Na tento účel otvorte prehliadač na vašom počítači a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.
 • Apple TV: Stiahnite si na Apple TV aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu, pomocou ktorej otestujete rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť z počítača v rovnakej sieti). Na tento účel otvorte prehliadač na vašom počítači a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.
 • LG Smart TV: Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza LG Smart TV. Na tento účel otvorte prehliadač na vašom počítači a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.
 • PlayStation 4 (vo vybraných krajinách): Prejdite na zariadení PlayStation 4 do ponuky Nastavenia > Sieť > Test internetového pripojenia.
 • PlayStation 5 (vo vybraných krajinách): Prejdite na zariadení PlayStation 5 do ponuky Nastavenia > Sieť > Stav pripojenia > Zobraziť stav pripojenia > Rýchlosť pripojenia.
 • Samsung TV: Otestujte rýchlosť sťahovania z počítača v rovnakej sieti, v akej sa nachádza Samsung TV. Na tento účel otvorte prehliadač na vašom počítači a vyhľadajte možnosť „test rýchlosti internetu“.
 • Konzola Xbox (vo vybraných krajinách): Spustite test rýchlosti na konzole Xbox. Postup nájdete v časti Test rýchlosti konzoly Xbox.

Na streamovanie HD videa potrebujete minimálnu rýchlosť sťahovania 5 Mb/s. Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku zo streamovania 4k odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Aktualizujte aplikáciu HBO Max

Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie HBO Max. Zistíte to tak, že otvoríte obchod s aplikáciami vo svojom zariadení a vyhľadáte „HBO Max“. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, stiahnite ju.

Znížte aktivitu v sieti

Ak používajú rovnakú sieť aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyčlení čo najväčšia šírka pásma na streamovanie služby HBO Max.

Odhláste sa a reštartujte zariadenia
 1. Odhláste sa zo služby HBO Max. Odhlásite sa tak, že vyberiete ikonu Nastavenia (vľavo dole), budete posúvať doprava, kým neuvidíte možnosť Odhlásiť sa (v hornej časti), a vyberiete možnosť Odhlásiť sa.
 2. Vypnite televízne zariadenie alebo ho odpojte od napájania.
 3. Odpojte sieťové zariadenia (modem, router atď.) od napájania.
 4. Počkajte 30 sekúnd.
 5. Opätovne pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne jednu minútu).
 6. Opätovne pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 7. Zapnite televízne zariadenie, otvorte aplikáciu HBO Max a prihláste sa. Potom skúste znovu streamovať.
Skúste iné zariadenie

Vyskúšajte streamovanie služby HBO Max na inom podporovanom zariadení. Zistíte tak, či sa problém týka siete alebo konkrétneho zariadenia.

Skúste káblové pripojenie

Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu skúste pripojiť streamovacie zariadenie k smerovaču pomocou ethernetového kábla (namiesto bezdrôtového pripojenia).

Uistite sa, že všetky káble k sieťovým zariadeniam (modem, smerovač atď.) sú pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže zhoršiť signál.