Streamovanie do televízora pomocou AirPlay

Pomocou technológie AirPlay môžete streamovať HBO Max zo svojho iPhonu alebo iPadu do zariadenia kompatibilného s AirPlay 2. Tu je postup:

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie kompatibilné s AirPlay 2.
 2. Uistite sa, že máte v zariadeniach najnovšiu verziu softvéru: Postup nájdete v časti Získajte pomoc s technológiou AirPlay.
 3. Uistite sa, že je v zariadení kompatibilnom s AirPlay 2 povolená funkcia AirPlay.
 4. Otvorte HBO Max v zariadení so systémom iOS a spustite prehrávanie videa.
 5. Najprv kliknite na obrazovku a potom na tlačidlo AirPlay (obdĺžnik a trojuholník) v pravom hornom rohu.
 6. Vyberte zariadenie, do ktorého chcete pomocou funkcie AirPlay vysielať.

Potrebujete poradiť? Pozrite si článok spoločnosti Apple Funkcia AirPlay nefunguje.

Zrkadlenie obrazovky

Ak chcete zrkadliť obrazovku iOS alebo Macu na zariadení kompatibilnom s AirPlay 2, postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie iOS alebo Mac k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie kompatibilné s AirPlay 2.
 2. Uistite sa, že je v zariadení kompatibilnom s AirPlay 2 povolená funkcia AirPlay.
 3. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • iOS: Otvorte Ovládacie centrum a kliknite na položku Zrkadlenie obrazovky. Potom kliknite na zariadenie, do ktorého chcete pomocou funkcie AirPlay vysielať. Potrebujete poradiť? Pozrite si článok spoločnosti Apple Zrkadlenie obrazovky iOS.
  • Mac: Kliknite na ikonu AirPlay na lište ponuky v hornej časti obrazovky a vyberte zariadenie kompatibilné s AirPlay 2. Potrebujete poradiť? Pozrite si článok spoločnosti Apple Zrkadlenie obrazovky Macu.
 4. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí prístupový kód funkcie AirPlay, zadajte ho do zariadenia so systémom iOS alebo počítača Mac.