Zmena predplatného fakturovaného spoločnosťou Google

Ak ste sa zaregistrovali pomocou aplikácie HBO Max v zariadení so systémom Android, predplatné sa fakturuje prostredníctvom služby Google Play.

Najprv si overte, či vaše predplatné fakturuje spoločnosť Google:

Nájsť poskytovateľa fakturácie
 1. Otvorte aplikáciu HBO Max alebo sa prihláste na stránke HBOMax.com na počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Postupujte podľa jednej z nasledujúcich možností:
  • Telefón alebo tablet: Kliknite na svoj profil (vpravo hore), potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
  • Televízne zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole) a potom možnosť Účet.
  • Počítač: Vyberte svoj profil (vpravo hore), potom možnosť Nastavenia a vyhľadajte položku Predplatné.
   Informácie o predplatnom sú dostupné len v profiloch dospelých.
 3. Tu zistíte, kto vám fakturuje predplatné:
  • Google Play: Pozrite si informácie nižšie.
  • Iný poskytovateľ: Poskytovateľa fakturácie nájdete na tejto stránke.

Ďalšie možnosti, ako nájsť poskytovateľa fakturácie:

 • HBOMax.com/account: Prihláste sa na stránku HBOMax.com/account.
 • Výpis z účtu: Môžete tiež skontrolovať výpis z účtu a nájsť poplatok za predplatné služby HBO Max. Ak je na poplatku za predplatné uvedené Google, Google Play alebo niečo podobné, potom vaše predplatné pravdepodobne fakturuje Google Play App Store.

Otázky a odpovede k predplatnému fakturovanému spoločnosťou Google

Ako zruším predplatné fakturované spoločnosťou Google?

Vaše predplatné sa automaticky obnovuje každé fakturačné obdobie, kým ho nezrušíte. Ak chcete zistiť, kedy sa vaše predplatné obnoví, pozrite si časť Kedy je môj dátum nasledujúcej platby?

Dôležité
Ak sa chcete vyhnúť účtovaniu poplatku za ďalšie fakturačné obdobie, zrušte predplatné aspoň 24 hodín pred dátumom nasledujúcej platby. Odinštalovaním aplikácie HBO Max sa vaše predplatné nezruší.

Ak chcete predplatné zrušiť, postupujte podľa postupu zrušenia predplatného od spoločnosti Google alebo podľa nižšie uvedených krokov.

Ktoré zariadenie používate?

Telefón alebo tablet so systémom Android
 1. Otvorte aplikáciu Play Store v telefóne alebo tablete so systémom Android, v ktorom ste si službu HBO Max predplatili.
 2. Kliknite vpravo hore na ikonu svojho profilu.
 3. Kliknite na možnosť Platby a predplatné a potom na možnosť Predplatné.
 4. V zozname predplatných kliknite na položku HBO Max a potom na možnosť Zrušiť predplatné.
Počítač
 1. Prejdite na stránku play.google.com.
 2. Uistite sa, že ste prihlásení do účtu Google, ktorý má predplatenú službu HBO Max (možno budete musieť prepnúť účty Google – môžete to urobiť v pravom hornom rohu).
 3. Vľavo vyberte možnosť Moje predplatné.
 4. V zozname predplatného nájdite službu HBO Max.
 5. Vyberte možnosť Spravovať a potom Zrušiť predplatné.

Google Play by vám mal zaslať e-mail s potvrdením o zrušení. V streamovaní môžete pokračovať až do vypršania predplatného na konci fakturačného cyklu.

Nemôžete nájsť predplatné služby HBO Max?

Skúste nasledovné možnosti:

 • Uistite sa, že ste prihlásení do toho istého účtu Google, cez ktorý ste si zakúpili predplatné (možno bude musieť prepnúť účty Google – môžete to urobiť v pravom hornom rohu na počítači alebo pomocou tlačidla Ponuka na telefóne).
 • Prejdite do zariadenia so systémom Android, v ktorom ste začali predplatné služby HBO Max, a zistite, pod ktorým účtom Google ste prihlásení. Ak nemôžete nájsť účet Google s predplatným služby HBO Max, obráťte sa na podporu Google Play a požiadajte o pomoc.

Kedy sa moje predplatné obnoví?

Prvý poplatok zaplatíte pri začatí predplatného. Potom sa vaše predplatné bude opakovane automaticky obnovovať, kým ho nezrušíte. Za predplatné zaplatíte na začiatku fakturačného obdobia.

Ak chcete zistiť dátumu automatického obnovenia:

Telefón alebo tablet so systémom Android
 1. Otvorte aplikáciu Play Store.
 2. Kliknite vpravo hore na ikonu svojho profilu.
 3. Kliknite na možnosť Platby a predplatné a potom na možnosť Predplatné.
 4. V zozname predplatného nájdite službu HBO Max.
 5. Poznačte si nasledujúci dátum platby.
Počítač
 1. Prejdite na stránku play.google.com.
 2. Uistite sa, že ste prihlásení do účtu Google, ktorý má predplatenú službu HBO Max (možno budete musieť prepnúť účty Google – môžete to urobiť v pravom hornom rohu).
 3. Vľavo vyberte možnosť Moje predplatné.
 4. V zozname predplatného nájdite službu HBO Max.
 5. Poznačte si, kedy sa vaše predplatné obnoví.

Ako zmením fakturačné obdobie?

Ak sa vám predplatné fakturuje cez službu Google Play, fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné) si môžete zmeniť v telefóne alebo tablete so systémom Android alebo v televízii so systémom Android.

Dôležité
Pri prechode na ročnú fakturáciu vám spoločnosť Google pripíše zostávajúci čas mesačného predplatného a použije ho na ročné predplatné. Po vyčerpaní zostávajúceho času sa váš dátum nasledujúcej platby upraví.
Telefón alebo tablet so systémom Android

Fakturačné obdobie zmeníte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max v telefóne alebo tablete a kliknite na svoj profil (vpravo hore). Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore) a potom kliknite alebo prejdite na možnosť Predplatné.
 3. Kliknite na možnosť Prepnúť plány.
  Ak prepnutie plánov nie je k dispozícii, zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 4. Vyberte si fakturačné obdobie: Mesačne alebo ročne.
 5. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nové fakturačné obdobie. Spoločnosť Google by vám mala zaslať e-mail s potvrdením zmeny.

Android TV

Fakturačné obdobie zmeníte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu HBO Max a vyberte svoj profil (vpravo hore).
 2. Vyberte možnosť Účet a potom Prepnúť plány.
  Ak prepnutie plánov nie je k dispozícii, zaznačte si, kto vám predplatné fakturuje, a pozrite si časť Zmeniť predplatné.
 3. Vyberte si fakturačné obdobie: Mesačne alebo ročne.
 4. Vyberte možnosť Pokračovať a potom potvrďte zmenu.

Vaše predplatné sa aktualizuje na nové fakturačné obdobie. Spoločnosť Google by vám mala zaslať e-mail s potvrdením zmeny.

Kedy táto zmena začne platiť?

Zmena predplatného

 • Prechod na mesačnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť v deň nasledujúcej platby (na konci vášho ročného fakturačného obdobia).
 • Prechod na ročnú fakturáciu: Táto zmena začne platiť okamžite. Spoločnosť Google pripíše zostávajúci čas mesačného predplatného a použije ho na nové ročné predplatné. Po vyčerpaní zostávajúceho času sa váš dátum nasledujúcej platby upraví.

Ako zmením spôsob platby?

Ak chcete zistiť, ako zmeniť spôsob platby, prejdite na článok spoločnosti Google Zmena spôsobu platby.

Ako si môžem pozrieť svoje staršie faktúry?

Staršie nákupy si môžete prezrieť v aplikácii Google Play alebo na webe. Ak chcete zistiť, ako postupovať, prejdite na článok spoločnosti Google Zobrazenie starších nákupov.