Správa zariadení pomocou môjho účtu

Zobrazí sa zoznam zariadení, pomocou ktorých ste sa prihlásili do svojho účtu (pozri kroky nižšie). Počet zariadení, ktoré môžete používať so svojím účtom, nie je obmedzený, počet simultánnych streamov však je.

Ktoré zariadenie používate?

Spravovanie zariadení v telefóne alebo tablete:

 1. Otvorte HBO Max na svojom telefóne alebo tablete.
 2. Kliknite na svoj profil (vpravo hore) a potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore).
 3. Kliknite alebo prejdite na možnosť Zariadenia. Kliknite na možnosť Spravovať zariadenia (ak je k dispozícii). (Zariadenia môžu spravovať iba profily dospelých používateľov.)
 4. Tu si môžete pozrieť zoznam zariadení, ktoré použili váš účet, spolu s údajmi o tom, kedy boli naposledy použité. Zariadenia sú automaticky pridané do zoznamu, keď sa prihlásite na zariadení.
 5. Odstráňte všetky zariadenia, ktoré už nepoužívate alebo nevlastníte. Ak to chcete urobiť, kliknite na X a odhláste sa zo zariadenia.

Ak chcete spravovať zariadenia na svojom počítači:

 1. V počítači prejdite na stránku HBOMax.com a prihláste sa.
 2. Vyberte svoj profil (vpravo hore) a možnosť Nastavenia a potom prejdite nadol na možnosť Zariadenia.
 3. Vyberte Spravovať zariadenia (Správa zariadení je k dispozícii iba v profiloch dospelých).
 4. Tu si môžete pozrieť zoznam zariadení, ktoré použili váš účet, spolu s údajmi o tom, kedy boli naposledy použité. Zariadenia sú automaticky pridané do zoznamu, keď sa prihlásite na zariadení.
 5. Odstráňte všetky zariadenia, ktoré už nepoužívate alebo nevlastníte. Ak to chcete urobiť, kliknite na X a odhláste sa zo zariadenia.
Dôležité
Ak si myslíte, že váš účet sa používa bez vášho povolenia, pozrite si časť Zastavte nechcené používanie vášho účtu.

Prihlásenie na novom zariadení

Keď sa váš účet prihlási do nového zariadenia, dostanete e-mail s nasledujúcimi údajmi:

 • Typ zariadenia
 • Kde (približná poloha zariadenia)
 • Kedy (dátum a čas)

Ak zariadenie nepoznáte, odporúčame vám zmeniť heslo a odhlásiť sa zo všetkých zariadení. Postup si pozrite v časti Zastavte nechcené používanie vášho účtu.