Zistite verziu aplikácie HBO Max

Aktualizujte aplikáciu HBO Max

Ak chcete získať najnovšiu verziu aplikácie HBO Max, otvorte vo svojom zariadení obchod s aplikáciami a vyhľadajte HBO Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte možnosť aktualizovať alebo stiahnuť. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizujte softvér na stránke Riešenie problémov s televízorom alebo Riešenie problémov s telefónom alebo tabletom.

Ktoré zariadenie používate?

Zobrazenie verzie aplikácie HBO Max na televízore:

  • Vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vľavo dole), prejdite doprava a zvoľte možnosť Info.

Zobrazenie verzie aplikácie HBO Max bez otvorenia aplikácie HBO Max:

Android TV

Zvýraznite na Android TV pole HBO Max, následne stlačte a podržte tlačidlo výberu. Potom vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

Apple TV

Otvorte App Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Keď nájdete aplikáciu HBO Max, vyberte ju. Číslo verzie sa zobrazí v časti Čo je nové.

LG TV

Ak chcete mať istotu, že máte najnovšiu verziu, prejdite do LG Content Store > Aplikácie > Moje aplikácie. Potom nájdite a vyberte aplikáciu HBO Max. Na stránke aplikácie HBO Max vyberte možnosť Aktualizovať (ak je k dispozícii). Potom v podrobnostiach vyberte položku Viac a zobrazte verziu aplikácie.

Konzola PlayStation

Na konzole PlayStation zvýraznite aplikáciu HBO Max – na ovládači stlačte tlačidlo Options a vyberte možnosť Informácie.

Samsung TV

Na Samsung TV zvýraznite aplikáciu HBO Max – na ovládači stlačte a podržte tlačidlo Select a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

Konzola Xbox

Na konzole Xbox zvýraznite aplikáciu HBO Max – na ovládači stlačte tlačidlo Menu (zobrazí sa ako tri vodorovné čiary) a vyberte možnosť Správa aplikácie.

Zobrazenie verzie aplikácie HBO Max v telefóne alebo tablete:

  • Otvorte aplikáciu HBO Max, kliknite na svoj profil (vpravo hore) a potom na ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo hore). Prejdite nadol na položku Informácie a pozrite si verziu.

Zobrazenie verzie aplikácie HBO Max bez otvorenia aplikácie HBO Max:

Telefón alebo tablet s Androidom
V telefóne alebo tablete so systémom Android prejdite do ponuky Nastavenia, kliknite na Hľadať nastavenia a zadajte HBO Max. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku HBO Max, prejdite nadol a zobrazte verziu (kroky sa môžu líšiť podľa toho, akú verziu systému Android využívate).
iPhone alebo iPad
Otvorte App Store a vyhľadajte aplikáciu HBO Max. Keď ju nájdete, kliknite na logo HBO Max. Číslo verzie sa zobrazí v časti Čo je nové.

Zobrazenie verzie aplikácie HBO Max na počítači:

  • Vyberte svoj profil (vpravo hore) a možnosť Nastavenia, potom prejdite nadol na možnosť Informácie a nájdite verziu.