Разберете каква е версията на приложението HBO Max

Актуализиране на приложението HBO Max

За да получите най-новата версия на приложението HBO Max, отворете магазина за приложения на вашето устройство и потърсете HBO Max. Ако има налична актуализация на приложението, изберете да актуализирате или изтеглите. За още помощ, вижте Актуализиране на софтуера на страницата Отстраняване на неизправности на телевизор или Отстраняване на неизправности на телефон или таблет.

Кое устройство използвате?

За да видите версията на приложението HBO Max на вашия телевизор:

  • Изберете иконата „Настройки“ (зъбно колело, долу вляво) и след това превъртете надясно и изберете Информация.

За да видите версията на приложението HBO Max, без да отваряте HBO Max:

Android TV
Изберете иконата на HBO Max на вашия Android TV и след това натиснете и задръжте бутона за избор. След това изберете Преглед на подробности.
Apple TV
Отворете приложението App Store и потърсете HBO Max. След като го намерите, изберете HBO Max и номерът на версията се показва под „Какво е новото“/What’s New.
LG TV
За да се уверите, че имате последната версия, отидете в магазина за съдържание на LG > Приложения > Моите приложения. След това намерете и изберете HBO Max. На страницата на приложението HBO Max изберете Актуализиране (ако е налично). След това изберете Повече под подробностите за приложението, за да видите версията на приложението.
Конзола PlayStation
На вашата конзола PlayStation изберете приложението HBO Max, натиснете бутона „Опции“ на вашия контролер и след това изберете Информация.
Samsung TV
На вашия Samsung TV изберете приложението HBO Max, натиснете и задръжте бутона „Избор“ на вашето дистанционно, след това изберете Преглед на подробности.
Конзола Xbox
На вашата конзола Xbox изберете приложението HBO Max, натиснете бутона „Меню“ на вашия контролер (появява се като три хоризонтални линии) и след това изберете Управление на приложението.

За да видите версията на приложението HBO Max на вашия телефон или таблет:

  • Отворете HBO Max, докоснете профила си (горе вдясно), след което иконата „Настройки“ (зъбно колело, горе вдясно). Превъртете надолу до раздела Информация и намерете версията.

За да видите версията на приложението HBO Max, без да отваряте HBO Max:

Телефон или таблет с Android
На вашия телефон или таблет с Android отидете на Настройки, след това докоснете Търсене в настройки и въведете HBO Max. Докоснете HBO Max от резултатите от търсенето и превъртете надолу, за да видите версията (стъпките варират в зависимост от вашата версия на Android).
iPhone или iPad
Отворете приложението App Store и потърсете HBO Max. След като го намерите, докоснете логото HBO Max и номерът на версията се показва под „Какво е новото“/What’s New.

За да видите версията на HBO Max на вашия компютър:

  • Изберете профила си (горе вдясно), изберете Настройки, след което превъртете надолу до Информация и намерете версията.