Pronađi verziju aplikacije HBO Max

Ažuriranje aplikacije HBO Max

Da dobiješ najnoviju verziju aplikacije HBO Max, otvori App Store na svom uređaju i potraži HBO Max. Ako je dostupno ažuriranje aplikacije, odaberi ažuriranje ili preuzimanje. Za dodatnu pomoć, pogledaj Ažurirajte softver na stranici Rešavanje problema sa TV-om ili Rešavanje problema sa telefonom ili tabletom.

Koji uređaj koristiš?

Da pronađeš verziju aplikacije HBO Max na TV-u:

  • Odaberi ikonu za Podešavanja (zupčanik, dole levo) i onda se kreći nadesno i odaberi Informacije.

Da proveriš verziju aplikacije HBO Max bez otvaranja HBO Max:

Android TV

Na Android TV uređaju označi pločicu HBO Max, i onda pritisni i zadrži dugme za izbor. Onda odaberi Prikaz detalja.

Apple TV

Otvori App Store i potraži HBO Max. Kada pronađeš, odaberi HBO Max i broj verzije se vidi u odeljku Šta je novo.

LG TV

Da obezbediš najnoviju verziju, idi na LG Content Store > Aplikacije > Moje aplikacije. Onda pronađi i izaberi HBO Max. Na stranici aplikacije HBO Max, izaberi Ažuriraj (ako je dostupno). Potom, odaberi Više u okviru detalja aplikacije vidiš verziju aplikacije.

PlayStation konzola

Na PlayStation konzoli, označi aplikaciju HBO Max, pritisni dugme Opcije na kontroloru, i onda odaberi Informacije.

Samsung TV

Na Samsung TV uređaju, označi aplikaciju HBO Max, i zadrži dugme za izbor na daljinskom upravljaču, onda odaberi Prikaz detalja.

Xbox konzola

Na Xbox konzoli, označi aplikaciju HBO Max, pritisni dugme Meni na kontroloru (izgleda kao tri horizontalne linije) i onda odaberi Upravljaj aplikacijom.

Da vidiš verziju aplikacije HBO Max na telefonu ili tabletu:

  • Otvorite HBO Max, kliknite na svoj profil (gore desno) i onda na ikonu Podešavanja (zupčanik, gore desno). Kreći se nadole do dela Informacije i pronađite koja je verzija.

Da vidiš verziju aplikacije HBO Max bez otvaranja HBO Max:

Android telefon ili tablet

Na Android telefonu ili tabletu, idi na Podešavanja, onda klikni naPretraga podešavanja i upiši HBO Max. Klikni na HBO Max u rezultatima pretrage i kreći se nadole da vidiš verziju (koraci se razlikuju zavisno od verzije Androida).

iPhone ili iPad
Otvori App Store i potraži HBO Max. Kada pronađeš, klikni na logotip HBO Max i broj verzije se vidi u odeljku Šta je novo.

Da vidiš verziju HBO Max na računaru:

  • Odaberite svoj profil (gore desno), odaberite Podešavanja, i onda se pomerite nadole do Informacije i pronađite koja je verzija.