Гледај HBO Max додека патуваш

Кога патувате во друга земја каде што е достапен HBO Max (видете Каде е достапен HBO Max?), изборот на серии и филмови може да се промени. Вашата матична земја е земјата во која сте се регистрирале за HBO Max.

Каде се пријавивте?

Во ЕЕО

Кога патувате во земја во ЕЕО:

  • Серии и филмови: Изборот на серии и филмови останува ист како во вашата матична земја.

Кога патувате во земја надвор од ЕЕО каде што HBO Max е достапен:

  • Серии и филмови: Она што е достапно за стримување на HBO Max се разликува од земја до земја. Ова значи дека изборот на серии и филмови ќе се промени врз основа на вашата физичка локација. Како резултат на тоа, можеби нема да можете да стримувате наслови на Продолжи со гледање и Моја листа кога сте надвор од ЕЕО.
  • Рејтинзи: Рејтинзите за содржините се засноваат на вашата физичка локација. Ако патувате во земја со различен систем за рејтинг на содржините (Соединетите Американски Држави или Бразил), родителските контроли што сте ги поставиле се применуваат, меѓутоа, насловите може да бидат со различен рејтинг во различни земји.

Кога патувате во земја надвор од ЕЕО каде што HBO Max не е достапен:

  • Ќе добиете порака HBO Max не е достапен во вашиот регион и нема да можете да стримувате или да пристапувате до вашата сметка. Меѓутоа, ќе можете да пуштате серии и филмови што веќе сте ги преземале.
Надвор од ЕЕО

Кога патувате во земја каде што HBO Max е достапен:

  • Серии и филмови: Она што е достапно за стримување на HBO Max се разликува од земја до земја. Ова значи дека изборот на серии и филмови ќе се промени врз основа на вашата физичка локација. Како резултат на тоа, можеби нема да можете да стримувате наслови на Продолжи со гледање и Моја листа кога сте надвор од ЕЕО.
  • Рејтинзи: Рејтинзите за содржините се засноваат на вашата физичка локација. Ако патувате во земја со различен систем за рејтинг на содржините (Соединетите Американски Држави или Бразил), родителските контроли што сте ги поставиле се применуваат, меѓутоа, насловите може да бидат со различен рејтинг во различни земји.

Кога патувате во земја каде што HBO Max не е достапен:

  • Ќе добиете порака HBO Max не е достапен во вашиот регион и нема да можете да стримувате или да пристапувате до вашата сметка. Меѓутоа, ќе можете да пуштате серии и филмови што веќе сте ги преземале.

Преземања: Кога патувате во друга земја, можете да пуштате серии и филмови што веќе сте ги преземале на телефонот или таблетот.

Со план за реклами (претплатници во САД)
Ако имате Со план за реклами, нема да можете да стримувате HBO Max надвор од САД.