Зошто гледам повеќе наплати секој месец?

Ако гледаш повеќе наплати секој месец, можно е да имаш повеќе сметки (секоја со активна претплата).

За да најдеш повеќе сметки...

За да видиш дали имаш повеќе од една сметка, направи го следново:

 1. Отвори ја HBO Max на секој уред што го користиш (телефон, таблет, телевизор, компјутер).
 2. Направи едно од следниве:
  • Телефон или таблет: Допрете го вашиот профил (горе десно), иконата Поставки (запченик, горе десно), а потоа најдете или допрете Сметка.
  • Компјутер: Изберете го вашиот профил (горе десно), потоа изберете Поставки и најдете Сметка.
  • ТВ уред: Избери ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа избери Сметка.
 3. Запомни ја твојата е-пошта за сметката:

Најавен/а си со повеќе адреси на е-пошта?

Ако најдеш повеќе од една адреса за е-пошта, тогаш имаш повеќе сметки на HBO Max. За да го средиш ова, за секоја сметка оди во Претплата за да дознаеш кој ти наплаќа (види Кој ми наплаќа?).

Откако ќе дознаеш кој ти наплаќа, може да одлучиш која претплата сакаш да ја откажеш (види Како да откажам?).

Не најде повеќе од една сметка?

Ако се имаш најавено со истата сметка на сите уреди и гледаш повеќекратни наплати секој месец, контактирај со нас со следниве информации:

 • Твојата адреса на е-пошта на HBO Max
 • Информации за наплатите на твојата банкарска картичка или сметка на PayPal