Наоѓање на верзијата на апликацијата HBO Max

Ажурирај ја апликацијата HBO Max

За да ја имаш најновата верзија на апликацијата HBO Max, отвори ја продавницата за апликации на твојот уред и пребарај за HBO Max. Ако е достапно ажурирање на апликацијата, избери ажурирање или преземање. За повеќе помош, види Ажурирајте го софтверот на страницата Решавање проблеми на телевизоротили Решавање проблеми на телефонот или таблетот.

Кој уред го користиш?

За да ја видиш верзијата на апликацијата HBO Max на телевизорот:

  • Избери ја иконата Поставки (запченик, долу лево), а потоа оди надесно и избери Информации.

За да ја видиш верзијата на апликацијата HBO Max без да ја отвориш HBO Max:

Android TV
На Android TV, означи ја плочката HBO Max, а потоа притисни и задржи на копчето за избор. Потоа, избери Види детали.
Apple TV
Отвори ја апликацијата Аpp Store и пребарај за HBO Max. Откако ќе ја најдеш, избери HBO Max и бројот на верзијата се појавува под „Што има ново“.
LG TV
За да провериш дали ја имаш најновата верзија, оди во LG Content Store > Апликации > Мои апликации. Потоа пронајди ја и избери ја HBO Max. На страницата на апликацијата HBO Max, избери Ажурирај (ако е достапно). Потоа, избери Повеќе во деталите за апликацијата за да ја видиш верзијата на апликацијата.
Конзола PlayStation
На конзолата PlayStation, означи ја апликацијата HBO Max, притисни на копчето Опции на регулаторот и потоа избери Информации.
Samsung TV
На Samsung TV, означи ја апликацијата HBO Max, притисни и задржи на копчето Select на далечинскиот управувач, а потоа избери Прикажи детали.
Конзола Xbox
На конзола Xbox, означи ја апликацијата HBO Max, притисни го копчето Мени на регулаторот (се појавува како три хоризонтални линии) и потоа избери Управувај со апликацијата.

За да ја видиш верзијата на апликацијата HBO Max на телефонот или таблетот:

  • Отворете го HBO Max, допрете го вашиот профил (горе десно), а потоа иконата Поставки️ (запченик, горе десно). Одете надолу до делот Информации и најдете ја верзијата.

За да ја видиш верзијата на апликацијата HBO Max без да ја отвориш HBO Max:

Android телефон или таблет
На телефон или таблет со Android, оди на Поставки, потоа допри на Пребарај поставки и напиши HBO Max. Допри на HBO Max во резултатите од пребарувањето и оди надолу за да ја видиш верзијата (чекорите се разликуваат во зависност од верзијата на Android).
iPhone или iPad
Отвори ја апликацијата Аpp Store и пребарај за HBO Max. Откако ќе ја најдеш, допри на логото на HBO Max и бројот на верзијата ќе се појави под „Што има ново“.

За да ја видиш верзијата на апликацијата HBO Max на компјутерот:

  • Изберете го вашиот профил (горе десно), изберете Поставки, а потоа одете надолу на Информации и најдете ја верзијата.